Een beter belastingstelsel is nodig

De overheid heeft het zelf onderzocht. Nieuwe belastingmaatregelen hebben geen of weinig effect. Van de 104 belastingmaatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, zijn er slechts acht effectief en doelmatig.

En dat is wel heel erg weinig. Van de overige 96 belastingmaatregelen kan niet worden aangetoond dat ze ook echt het beoogde doel halen. De regelingen leiden wel tot extra werk voor belastingplichtigen en voor de Belastingdienst zelf. Toch worden de regelingen zelden aangepast. Dat is de conclusie van het ministerie van Financiën, dat samen met andere ministeries onderzocht hoe het belastingstelsel beter kan.

Grote belastingmaatregelen zijn onderzocht

In het onderzoek gaat het niet om peanuts. Grote regelingen zijn onderzocht, zoals de hypotheekrente-aftrek en de zelfstandigenaftrek. Maar ook talloze kleinere regelingen, zoals de extra aftrek die startende ondernemers kunnen krijgen, bereiken niet het effect waarvoor ze zijn bedacht. De onderzoekers van het ministerie concluderen dat het hoog tijd is dat het belastingstelsel op de schop gaat. Het stelsel raakt uitgewerkt en veel ambities worden daardoor niet waargemaakt.

Lasten op arbeid gestegen

Een andere conclusie is dat de lasten op arbeid zo sterk zijn gestegen in Nederland, dat het voor middeninkomens de afgelopen vijftien jaar juist minder aantrekkelijk is geworden om meer te gaan werken. Daardoor blijft de economische groei achter. Daar staat tegenover dat de belasting op vermogen juist flink is gedaald de afgelopen jaren. Dan gaat het bijvoorbeeld over belasting over de eigen woning en over het vermogen van ‘aanmerkelijkbelanghouders’. Dat zou best zwaarder belast kunnen worden volgens de schrijvers van het rapport.

Hopelijk blijft de vrijstelling nog lang bestaan. Het belang voor de sector is heel erg groot

Een grote afwezige in het onderzoek is de landbouwvrijstelling. Daar wordt met geen woord over gerept. En dat is vreemd gezien het grote budgettaire belang van deze vrijstelling. Hopelijk blijft de vrijstelling nog lang bestaan. Het belang voor de sector is heel erg groot.

Wat ik ook wonderlijk vind, is dat er in het rapport alleen maar over belastingverhogingen wordt gepraat in plaats van belastingverlagingen. En dit is zorgelijk. Het rapport zal bij een volgende kabinetsformatie een belangrijke rol gaan spelen. In het rapport worden tientallen concrete aanbevelingen gedaan voor een beter belastingstelsel. Maar een hogere belastingdruk is niet beter. Ik hoop echt van harte dat er straks door de politiek verder gekeken wordt dan dit rapport.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.