Een jaar extra levert € 560 per koe op

De bedrijfseconomisch optimale gebruiksduur van koeien is 8 tot 9 jaar. Verlengen van levensduur is duurzaam. Het levert grofweg € 560 per extra levensjaar op, blijkt uit berekeningen voor melkvee100plus.

Als een bedrijf met honderd koeien de gemiddelde leeftijd van de veestapel verhoogt van vier naar vijf jaar, is het extra rendement van de veestapel over de gehele levensduur € 328.720 oftewel ongeveer € 56.000 extra per jaar of € 560 per koe. Dat blijkt uit berekeningen van Valacon voor melkvee100plus. De koeien produceren meer melk en veehouders maken hun bedrijfsvoering efficiënter.

Levensduur koe ‘moet omhoog’

De Duurzame Zuivelketen zet al vanaf 2011 in op verlenging van de gemiddelde levensduur van koeien. Die zouden in 2020 6 maanden langer mee moeten gaan dan in 2011. Toen was de gemiddelde leeftijd bij afvoer 5 jaar, 8 maanden en 11 dagen. In 2017 was dit 5 jaar, 6 maanden en 29 dagen, in 2018 was dat nog eens 9 dagen minder.

Ook op dit moment voldoet de levensduur van koeien nog steeds niet aan de doelstelling, vooral doordat melkveehouders wegens de fosfaatwetgeving meer koeien afvoerden dan alleen de koeien met gezondheidsproblemen.

Koe wordt eerder afgedankt dan economisch handig is

De economisch optimale vervangingsleeftijd van koeien ligt veel hoger dan het huidige afvoermoment. “Daarmee laten veehouders veel geld liggen”, zegt Willem van Laarhoven van Valacon. “Pas na vijf lactaties bereikt een koe de top van haar productie. Uit onderzoek blijkt dan ook dat de optimale economische gebruiksduur 8 tot 9 jaar is. Dan praten we over koeien die 10 tot 11 jaar oud worden.”

Oudere koeien melken, minder jongvee nodig

Veehouders die oudere koeien melken, hebben ook minder jongvee nodig en kunnen de veevervanging volgens Van Laarhoven verlagen naar 10% tot 15%. “Als koeien eenmaal vijf lactaties halen, kunnen ze vaak nog langer door tot het moment dat ze niet meer drachtig worden”, zegt Van Laarhoven.

Genetica

Levensduur wordt ook bepaald door genetica, want er is een duidelijk verschil in aantal dochters van stieren dat na 72 maanden nog in productie is. “Als de fokkerij daadwerkelijk inzet op levensduur, kunnen we nog veel grotere sprongen voorwaarts maken”, vindt Van Laarhoven.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.