Skip to content

Een miljoen voor eiwittransitie en biodiversiteit

Updated on:
Nieuws
Sustainable food
Foto: Hans Banus

Foto: Hans Banus

Voor de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen is in totaal een miljoen euro aan stimuleringsgeld beschikbaar voor samenwerkende innovatieve partijen.

Het gaat om een subsidie uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Gedeputeerde Staten hebben dit geld beschikbaar gesteld voor twee subsidieregelingen. Een subsidie is gericht op het stimuleren van innovaties voor een grotere biodiversiteit in de Veenkoloniën. De andere is gericht op het stimuleren van de eiwittransitie in de Veenkoloniën. De subsidies zijn bedoeld om de samenwerking tussen boeren en ketenpartners te vergroten.

Eiwittransitie

Voor het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met een hoger eiwitgehalte is € 450.000 beschikbaar. Deze eiwitten kunnen gebruikt worden voor de eiwittransitie: de verschuiving van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen. Dat is volgens de provincies goed voor het verdienvermogen van boeren en het draagt het bij aan een meer plantaardig menu. Dat is beter voor milieu en klimaat.

Biodiversiteit

Voor het stimuleren van biodiversiteit en vergroening is € 550.000 beschikbaar. Dit geld is bedoeld om het gebied te vergroenen en de biodiversiteit in het gebied op peil te houden of te verbeteren. Partijen kunnen aan de slag gaan met nieuwe teeltmethodes, die een positieve invloed hebben op het leven in en op de bodem. Een voorbeeld hiervan is de huidige proef met strokenteelt die ligt op de proefboerderij in Valthermond.

Het samenwerkingscollectief InnovatieVeenkoloniën heeft een nieuw programma opgesteld voor de jaren 2020 – 2024. Met de openstelling van deze subsidies wordt er een concreet begin gemaakt met de uitvoering van dit nieuwe programma.

Snel delen

Afbeelding
Luuk Meijering

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin