Doorgaan naar artikel

Een onvergetelijk jaar voor landbouwbeleid

Foto: Canva premium

Foto: Canva

Nog een paar dagen en dan is het Kerstmis.

Het jaar zit er bijna op, de nieuwe kalender die u van een zakenrelatie kreeg toegestuurd, hangt mogelijk al aan de muur. Dus tijd om op 2021 terug te kijken. Het was een jaar met veel onzekerheid; corona blijkt een blijvertje, de geopolitiek is terug van weggeweest en in Den Haag zocht men langer dan ooit naar een nieuwe regering. Een jaar waarin het niet makkelijk was een bedrijf toekomstbestendig te maken, een verloren jaar dat je snel wil vergeten. Snel naar een nieuw jaar met nieuwe kansen.

Forse verandering landbouwbeleid

Toch zal 2021 ons nog lang heugen: als een jaar waarin de kogel door de kerk ging voor een forse verandering in het landbouwbeleid. Een oudejaarslijstje met vijf punten die mij tot die conclusie brengen:

  1. De Europese Commissie loodste zijn Farm-to-Fork-voorstel, dat inzet op minder chemie, door een enthousiast parlement en de ministerraad. Niet op tijd voor het nieuwe GLB, maar de weg ligt open voor aanscherping in een mid-term-review.
  2. In het GLB werd het principe van 25% eco-schema’s omarmd, als ook een wat hogere inkomenstoeslag voor kleinere bedrijven. Daarmee wordt productie verduurzaamd en is er een begin van een inkomensbeleid voor de kleinste boeren.
  3. De Tweede Kamer besloot bovendien geld over te hevelen van de eerste naar de tweede pijler. Dat helpt het verduurzamen van de veehouderij – de akkerbouwers krijgen dertig jaar na de graanprijsdaling wat minder compensatie.
  4. In Duitsland werd een coalitieakkoord afgesloten dat inzet op versterking van deze trends en Frankrijk zet in op minder chemie, meer technologie en duurzaamheidsstandaarden aan de buitengrens.
  5. Net voor de Kerstmis kwam er een regeerakkoord met ambitieuze milieudoelen en miljarden voor reorganisatie van de landbouw, ook al blijft de vraag: hoe dan?

Kortom, een jaar dat ons zal heugen. De nieuwjaarstoespraken zullen moeten gaan over het aanpassen van de bedrijfsstrategie op deze nieuwe werkelijkheid. Maar eerst is er Kerstmis, ik wens u een mooie tijd van bezinning en geborgenheid.

Beheer
WP Admin