Een op zes subsidieaanvragers heeft nieuwe stalvloer

Een op de zes kalverhouders die zich in 2017 hadden aangemeld voor de investeringsregeling welzijnsvriendelijke stalvloeren heeft inmiddels een nieuwe vloer aangeschaft.

Dat blijkt uit een brief van landbouwminister Carola Schouten aan Wakker Dier. Voor de subsidieregeling hadden zich 303 kalverhouders aangemeld, waarmee de regeling fors overtekend was. Binnen het beschikbare budget konden 175 kalverhouders gebruikmaken van de regeling. De subsidie werd verleend aan de hand van een aantal selectiecriteria, waaronder aantal stalplaatsen, het aantal stalplaatsen waar de vloer wordt vervangen en of er sprake is van nieuwbouw of renovatie.

Verlenging termijn

Tot nu toe hebben vijftig bedrijven ook daadwerkelijk een welzijnsvriendelijke vloer aangeschaft. In de subsidiebeschikking is opgenomen dat een kalverhouder binnen twee jaar (voor het voorjaar van 2021 of 2022) tot de aanschaf van een welzijnsvloer moet overgaan om in aanmerking te komen voor de subsidie. Schouten verlengt deze termijn.

“In verband met de huidige coronacrisis, waarbij ook de kalverhouderij financieel getroffen wordt en investeringen mogelijk worden uitgesteld, heb ik de mogelijkheid gecreëerd om deze termijn op te rekken. Het is nu te vroeg om te concluderen dat onvoldoende veehouders gebruikmaken van de beschikte subsidie en dat de subsidieregeling niet werkt”, schrijft Schouten.

Verduurzamingsplan kalversector

De kalversector werkt aan een verduurzamingsplan van de sector, waarbij ook oog is voor het dierenwelzijn. Een eerder plan dat de sector in 2019 opstelde, werd door Schouten niet geaccepteerd omdat de sector daarin randvoorwaarden schepte waar de minister niet achter staat.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.