Een stem tegen en een stem voor, bij het CDA kan dat

CDA-Europarlementariër Toine Manders stemde voor de Boer-tot-Bordstrategie. - Foto: ANP/Peter Hilz/HH
CDA-Europarlementariër Toine Manders stemde voor de Boer-tot-Bordstrategie. - Foto: ANP/Peter Hilz/HH

Het CDA stemde verdeeld in het Europees Parlement over de Boer-tot-Bordstrategie. Een stem voor, een stem tegen en drie onthoudingen. In een partij met discussie kan dat, vindt voorstemmer Toine Manders.

Je kunt het eens zijn over de toekomst van de landbouw en toch verschillend stemmen over de toekomstplannen voor de landbouw. Dat bleek afgelopen week toen in het Europees Parlement een stem uitgebracht moest worden over de Boer-tot-Bordstrategie.

Nu kent het Europees Parlement niet de fractiediscipline zoals die in de Tweede Kamer gewoon is. Fracties stemmen bijna voortdurend verdeeld. Dat is ook niet verwonderlijk als fracties bestaan uit honderden leden uit meer dan twintig landen. Toen er dinsdag 19 oktober gestemd werd over de Boer-tot-Bordstrategie bleek dat de VVD-leden van de Renew-fractie zich onthielden van stemming, de leden van D66 stemden voor.

Maar het kan nog bonter. De CDA-fractie maakt deel uit van de Europese Volkspartij. Het CDA heeft vijf leden in het Europees Parlement. Zij verdeelden hun stemmen voor de Boer-tot-Bordstrategie afgelopen dinsdag als volgt: drie leden (Esther de Lange, Tom Berendsen, Jeroen Lenaers) onthielden zich van stemming, één stemde voor (Toine Manders) en één stemde tegen (Annie Schreijer-Pierik).

CDA: wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt

Wat de Nederlandse christendemocraten onder meer stoort is dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is bij de beleidsvoornemens. Zij steunden een oproep om dat onderzoek nu te gaan doen – iets waar GroenLinks en de PvdA tegen stemden. CDA-fractieleider Esther de Lange zegt dat je plannen goed moet onderbouwen ‘als je wilt dat mensen de Green Deal serieus nemen. Juist bij wetgeving die iedereen raakt, moeten we eerlijk zijn over de gevolgen.’ Beleid zonder onderbouwing is beleid op de tast, vindt De Lange.

Het merendeel van de Europese christendemocraten stemde – in tegenstelling tot het Nederlandse smaldeel – uiteindelijk voor de strategie. Alleen Brabander Toine Manders stemde namens het CDA voor. Hijzelf vindt dat hij eigenlijk in lijn heeft gestemd met de visie die CDA‘er Derk Boswijk eerder dit jaar naar buiten heeft gebracht. En daarbij komt, zegt hij, dat het ook de lijn van de Europese fractie van christendemocraten was om vóór te stemmen.

Boeren moeten niet worden vermalen tussen de veevoerleveranciers, de banken, de supermarkten en de slachterijen

Toine Manders, CDA-Europarlementariër

Manders licht toe dat voor hem voldoende veilig voedsel, in combinatie met een eerlijk inkomen voor de boer van het grootste belang is. Dat boeren minder moeten produceren is niet zo erg, als ze maar genoeg verdienen. ‘Waarom hier varkens houden en die exporteren om in China tegen dumpprijzen te worden verkocht? We moeten ons afvragen of we in Nederland wel zoveel intensieve veehouderij willen. Boeren moeten niet worden vermalen tussen de veevoerleveranciers, de banken, de supermarkten en de slachterijen.’

Eigenlijk, stelt Manders, verschilt hij helemaal niet zoveel van mening met Annie Schreijer-Pierik die tegenstemde. “Dat we anders stemden laat ook zien dat we een partij in discussie zijn. En dat hoort ook.”

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer