Doorgaan naar artikel

Een toekomst voor Europese plattelandsvrouwen en boeren

Foto: Mark Pasveer premium

Foto: Mark Pasveer

Volgens Lotta Folkesson, voorzitter van het Vrouwencomité van Copa, de Europese koepelorganisatie van boerenorganisaties, lijdt veel Europees beleid, inclusief de Green Deal, aan ‘genderblindheid’. Ofwel: er is te weinig oog voor de positie van vrouwen.

Op 15 oktober was het de Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen, een dag om de mensen te vieren die wonen en werken in plattelandsgebieden, om hun bijdrage aan de samenleving te erkennen en om andere mensen bewust te maken van de rol die zij spelen in duurzame ontwikkeling. We staan vandaag voor een aantal mondiale en maatschappelijke uitdagingen. Klimaatverandering is bedreigend voor onze ecologische en sociale ecosystemen. Bovendien, nadat we tientallen jaren lippendienst hebben bewezen aan het opbouwen van een gendergelijkwaardige samenleving, moeten we ons bewust worden van genderblindheid in grote delen van het EU-beleid, en deze tegengaan.

Op gebied van vergroening en digitalisering moet veel gebeuren. Hier liggen kansen voor vrouwen

De Europese Green Deal zet koers naar een transformatie van de Europese Unie waarin iedereen en elke plaats mee moet. Toch blijkt uit een speciaal rapport van de Rekenkamer dat er niet genoeg is gedaan om gendergelijkheid door te voeren over de hele linie van het Europese beleid.

Streven naar gelijke positie voor iedereen, vereist een sectoroverschrijdende aanpak. Vrouwen op het platteland hebben vaak moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt, investeringen en opleidingen. Door minder goed ontwikkelde infrastructuur en diensten hebben ze vaak ook nog een achterstand ten opzichte van vrouwen in stedelijke gebieden.

Klimaatverandering is voor iedereen gelijk, hoewel …

Marina Yannakoudakis, voormalig lid van het Europarlement, zei het ooit zo: “Het klimaat is hetzelfde voor mannen en vrouwen, dus als het regent, worden we allemaal nat.” Dit in reactie op een rapport van het Europees Parlement waaruit bleek dat vrouwen relatief meer risico lopen door de klimaatverandering. Wat mevrouw Yannakoudakis echter niet besefte, was dat niet niet iedereen de middelen heeft om zichzelf te beschermen tegen die klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De landbouw is vanouds een door mannen gedomineerde sector. Vrouwen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld, als eigenaren, als meewerkende echtgenotes, maar vaak onzichtbaar.

Er is nu steeds meer steun voor vrouwen, maar er is meer nodig. Voor de eerste keer is gendergelijkheid een van de doelstellingen in de plannen voor een nieuw landbouwbeleid. Elke lidstaat krijgt hier een uitdaging. Op gebied van vergroening en digitalisering moet veel gebeuren. Hier liggen kansen voor vrouwen. Daar zijn concrete maatregelen voor nodig, evenals budget en infrastructuur.

Diversiteit mensen in de land- en bosbouw tonen

Iedereen heeft een taak voor gendergelijkheid. Als boerenorganisaties en -coöperaties moeten we zelf inclusief zijn voor iedereen die in de land- en bosbouw werkt. We kunnen ons afvragen of we genoeg doen om boerenvrouwen op alle niveaus van de sector erbij te betrekken. We moeten de diversiteit van de EU-landbouw laten zien en daarvoor moeten we de diversiteit van de mensen die in de sector werken tonen.

Beheer
WP Admin