Een vakminister doet het nooit goed

Schouten, opzouten! Dat is de kreet die FDF vorige week na het intrekken van de voermaatregel wil zien. Op spandoeken, zo vraagt ze aan de boeren. Terechte actie?

Ik vind van niet. Ook voor de weinig vleiende reacties, toen ze de voermaatregel introk, haal ik mijn schouders op. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ik vind het knap dat ze vorige week in Zomergasten ging zitten. Ze staat in de vuurlinie van de strijd tussen landbouw en natuur en alles wat ermee samenhangt. Zoals de stikstofproblematiek, klimaatverandering en nieuwe inzichten over dierenwelzijn. Die komen samen in haar ministerie. Die schijnbaar tegengestelde belangen mag zij dienen. Dat doet ze met hart en ziel, zo bleek in Zomergasten. Geen vrolijke gast, maar meer iemand die tobt met de taak, die op haar pad was gekomen. Zo ziet zij dat vanuit haar Christelijk geloof.

Schouten schetste haar eigen worsteling met de problematiek

Ze was koel ontvangen op het Mediapark, toen ze naar de live-uitzending ging. Demonstrerende FDF-boeren op trekkers ontvingen haar. Zomergastgespreksleider Janine Abbring startte met vragen, die de demonstranten hadden. Die willen dat Schouten op de bres springt voor de boeren en hun eisen inwilligt.

Dat gebeurde niet. Ze schetste haar eigen worsteling met de problematiek. Ze haalde Mansholt naar voren, die na de Tweede Wereldoorlog de boeren op de koers van meer productie en schaalvergroting zette. En ook hoe hij later terugkwam op dit beleid, als blijkt dat het doorschiet. Te veel dieren, te weinig aandacht voor de aarde en wat die aankan.

Transitie

Dat is een duidelijke leidraad voor haar. Ze stelt helder dat wij ook voor een transitie staan. Een verandering in denken en doen van boeren. Kringloop is daarbij het uitgangspunt. Daar gaat ze voor. Wie denkt door te kunnen gaan op de oude voet kan het vergeten. Schouten zoekt naar manieren om de transitie gestalte te geven. Een panklaar recept heeft ze echter niet voorhanden.

Een tegenvaller voor de boeren, die voor het Mediapark demonstreerden. Zij vertegenwoordigen vooral de groep, die niet wil veranderen. Zij vinden dat een vakminister moet strijden voor de belangen van de huidige boeren. Maar dat gaat zomaar niet.

Vakministers zijn geen vertegenwoordigers van een belangengroepering

Een vakminister maakt deel uit van een kabinet, waar ook andere belangen spelen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur kan niet onbeperkt wegen en kanalen aanleggen. Het vliegveld in Lelystad is er een voorbeeld van. Dat ligt al een jaar vliegklaar, met bezetting en al, maar geen vliegtuigen. Minister Slob kan niet doen wat hij wil met het voorgezet onderwijs en ga zo maar door.

Ondankbaar werk

Vakministers zijn geen vertegenwoordigers van een belangengroepering. Ze moeten alleen proberen het beste en meest haalbare te doen voor de sector waar ze verantwoordelijk voor zijn. Voor landbouw en natuur is dat op voorhand moeilijk.

Ondankbaar werk. Ze doet het nooit goed. Ook Mansholt werd in zijn tijd verguisd, maar hij verzette de bakens. We zien dat Schouten dat ook probeert. Die strijd om de voermaatregel lijkt voor de boeren gewonnen. Maar de oorlog om de stikstofruimte gaat door.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.