Eén watergift moet 1,4 ton meeropbrengst geven

19-03-2020 | Laatste update op 02-03 | |
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Een beregeningsgift in zetmeelaardappelen moet minimaal 1,4 ton aardappelen met een zetmeelgehalte van 20% zetmeel per hectare meeropbrengst geven om break-even te draaien.

Dat blijkt uit data uit de teeltregistratie Optimeel van Avebe. Avebe inventariseerde of beregenen voor telers wel of niet rendabel is. In Optimeel zijn de opbrengsten tussen wel en niet beregend tegenover elkaar gezet. In 2019 is 18% van de percelen uit het zetmeelaardappeltelend gebied beregend. Sommige percelen zijn slechts eenmaal beregend andere tot wel tien keer. Gemiddeld is zo’n drie à vier keer beregend, met een gemiddelde gift tussen de 25 en 30 millimeter per keer.

Beregenen leidt tot meeropbrengst

Beregenen leidt tot een meeropbrengst, zowel qua tonnen per hectare als in een hoger zetmeelgehalte. De gemiddelde meeropbrengst bij beregende percelen bedraagt 924 kilo zetmeel per hectare. De spreiding tussen percelen en rassen is groot. Sommige rassen, zoals Supporter en Festien, blijken relatief goed tegen droogte te kunnen, waardoor het verschil tussen wel en niet beregend verhoudingsgewijs klein is. Ook bij het ras BMC is het verschil tussen wel en niet beregend klein. Dat komt volgens Avebe niet omdat BMC goed tegen droogte kan, maar omdat BMC vaker op de wat zwaardere, beter vochtvasthoudende gronden, wordt geteeld.

Uit een enquête gehouden onder Avebe-telers blijkt dat de kosten van een gift van 25 tot 30 millimeter gemiddeld € 112 per hectare bedragen. In dit bedrag zijn wel de brandstofkosten en afschrijving in meegenomen, maar eigen arbeid wordt niet meegerekend.

Kosten versus meeropbrengsten

Uitgaande van een uitbetalingsprijs van globaal € 400 per ton zetmeel, betekent dit dat het break-evenpunt op 1.400 kilo aardappelen met 20% zetmeel ligt. Dus als een perceel driemaal is beregend met 25 à 30 millimeter, moet er minimaal 4,2 ton aardappelen met 20% per hectare worden geoogst. De kosten zonder arbeid zijn dan gedekt. Om er financieel op vooruit te gaan, zou er meer moeten groeien. Zeker als je ook het extra werk betaald wilt hebben. Elke teler moet voor zichzelf uitmaken of de kosten opwegen tegen de meeropbrengsten.

Aantal deelnemers gegroeid

Het aantal telers en areaal onder Optimeel zijn in 2019 wederom toegenomen. Het aantal deelnemers groeide van 793 telers in 2018 naar 909 in 2019. Het geregistreerde areaal nam toe van een kleine 25.000 hectare naar globaal 28.500 hectare. De animo deel te nemen is flink toegenomen, want in 2015 namen nog maar 159 telers deel met 2.218 hectare. De nieuwe telers zijn vooral afkomstig uit Duitsland. Deelname aan Optimeel is nog steeds op vrijwillige basis. Om telers te motiveren deel te nemen, ontvangen ze € 150 per bedrijf, aangevuld met een bedrag van € 5 per hectare voor een compleet ingevoerde teeltregistratie.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur
Meer over


Beheer