‘Eerder meer dan minder werk door stikstofcrisis’

15-11-2019 | Laatste update op 25-01 | |

Net als andere agrarische bouwadviesbureaus heeft Rombou dagelijks te maken met de stikstofproblematiek. Vooralsnog geeft het volgens directeur Joost Overbeek alleen maar meer werk.

De bouw en bedrijfsontwikkeling staan volledig in het teken van stikstof. De stikstofcrisis raakt ook het werk van agrarische bouwadviesbureaus zoals Rombou. Rombou was tot 2017 een dochteronderneming van LTO Noord en accountantskantoor Flynth. Sinds dat jaar is het bedrijf 100% eigendom van Flynth. Het bedrijf richt zich op twee aspecten van bedrijfsontwikkeling: ruimtelijke ordening (onder andere bestemmingsplannen en milieu- en natuurvergunningen) en bouwadvies (zoals stalontwerpen en bouwbegeleiding). Globaal is 80% van de werkzaamheden agrarisch en 20% mkb. Rombou is actief in alle agrarische sectoren met het zwaartepunt in de melkveehouderij. Regionaal bevinden de meeste klanten zich in het noorden en oosten van het land.

Joost Overbeek, directeur sinds 2012, ziet al jaren een verandering in de aard van het werk. Met name in de melkveehouderij wordt sinds de fosfaatreductie en invoering van fosfaatrechten veel minder gebouwd. Daar komt nu de stikstofcrisis nog bovenop.

Een deel van de projecten loopt wel vertraging op, maar de meeste projecten gaan gewoon door

Dat betekent minder werk voor jullie?

“Nee hoor, eerder omgekeerd. Een deel van de projecten loopt wel vertraging op, maar de meeste projecten gaan gewoon door. Waar het nodig is kijken we hoe bedrijven toch vooruit kunnen, met intern of extern salderen en wat de consequenties zijn. We krijgen wel veel meer vragen van veehouders door de onzekerheden die zijn ontstaan, met name bedrijven die qua vergunningen in een vroeg stadium zitten. Ook bouwbedrijven kloppen bij ons aan om projecten door te rekenen.”

Wat kunt u in dit stadium concreet doen?

“Onze adviseurs brengen voor individuele bedrijven in kaart wat de situatie is en wat de mogelijkheden zijn. Zo’n aanpak hebben we al langer, maar krijgt nu extra aandacht.”

Het is vooral ernstig voor de agrarische ondernemers die het betreft en daarom doe ik een stellig beroep op de politiek om snel duidelijkheid te verschaffen

Wanneer verwacht u dat consequenties van de stikstofcrisis wel merkbaar gaan worden?

“Ik kan daar echt geen termijn aanhangen. Maar als de onzekerheid heel lang gaat duren, gaat de bouw- en adviessector het wel voelen. Laat ik duidelijk zijn: het is vooral ernstig voor de agrarische ondernemers die het betreft en daarom doe ik een stellig beroep op de politiek om snel duidelijkheid te verschaffen. Deze situatie is voor niemand goed.”

Er is meer aan de hand in de sector, waarbij ook een krimp van het aantal dieren niet is uitgesloten. Wat verwacht u voor de komende jaren?

“Het werk is al jaren aan het verschuiven van bedrijfsontwikkeling met groei in aantallen naar verbreding en andere activiteiten. Ook beëindigen van bedrijven brengt werk mee, zoals rondom een invulling van Ruimte voor Ruimte. In het algemeen geven nieuwe eisen nieuwe vragen waar we eventueel samen met de adviseurs van Flynth invulling aan geven ten behoeve van het beste inkomen. Voor ons als bedrijf zal de hoeveelheid werk niet veranderen, maar de aard van de werkzaamheden wel. Het is een continu proces om ons advieswerk aan te laten sluiten bij de vragen uit de praktijk.”

Hoe is de positie van Rombou trouwens ten opzichte van de andere agrarische bouwadviesbureaus?

“Wij werken volledig onafhankelijk en hebben een nauwe samenwerking met de adviseurs van Flynth. Bij ons is het agrarische de belangrijkste sector maar we zijn wel flexibel en willen meer werkzaamheden voor het mkb gaan doen. Dat kan in de toekomst zeker gaan gebeuren.”

Stevens
René Stevens Freelance redacteurBeheer