Eerst de basis op orde brengen

23-09-2021 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Cosun, Avebe en Agrifirm werken samen aan een Smart Agro Farming-project in de akkerbouw. Het doel is verhoging van rendement en duurzaamheid op de akker.

Zij wilden graag met de stichting Boer&Data in gesprek. Over het streven waren we het gauw met elkaar eens: zowel telers als ketenpartijen een volgende stap te laten maken in het werken met data en het vergaren van inzichten door het combineren en verrijken van data. Maar de aanpak verschilt.

Behoefte van teler

De keten zoekt naar mogelijkheden om te versnellen. Het is mooi dat daarbij niet vergeten wordt de vraag te stellen waar de teler behoefte aan heeft en samen op te trekken. De keten lijkt wel een voorkeur te hebben voor vliegende app’s en complexe diensten als real time adviezen. Daarvoor is het dan nodig om data bouwplanbreed te ontsluiten en te analyseren.

Volgens de stichting wordt waarde uit data pas tastbaar voor telers als eerst de basis op orde komt. Dit betekent deels dat je niet zozeer vanuit de technologie en onderzoek bepaalt wat interessante vragen zijn, maar dat je je richt op prioriteiten in de teelt, zoals bodemvocht en opbrengstmeting. Of bijvoorbeeld een teler helpt bij de vraag wat het verleden van een perceel hem kan leren voor de teelt van volgend jaar.

Teler als spin in het web

Het betekent vooral dat data van boeren niet alleen eindigen in systemen van derde partijen, maar dat deze data ook weer terugvloeien, zodat telers daar zelf bij kunnen. Bovendien dat zijzelf de mogelijkheid krijgen om die data beschikbaar te stellen aan derden. Zodat partijen die op zoek zijn naar boerendata bij de boer kunnen aankloppen, in plaats van bij verschillende ketenpartijen.

Je beoordeelt steeds of de functionaliteit die je ervoor terugkrijgt, interessant genoeg is

Wat nu ontbreekt, is een plek waar je als teler al je data neer kan zetten, zonder dat je over je schouder moet kijken. Daarbovenop een services-laag, zodat derden er applicaties op kunnen bouwen. Dit biedt de mogelijkheid tot een stukje verdeel en heers, met de teler als spin in het web. Niet langer gooi je al je data over de schutting, maar je weegt af met wie je welke data wil delen. Je beoordeelt steeds of de functionaliteit die je ervoor terugkrijgt, interessant genoeg is. De boer niet als zwakste schakel, maar juist met een sterke datapositie. Daar wordt de hele keten beter van.

Meer over


Beheer