Eerst datavragen van boeren centraal stellen

16-12-2021 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

De behoefte aan toegang tot meer boerendata groeit met de dag. Om hierin te voorzien wordt vooral gezocht naar mogelijkheden om data in te winnen buiten de boer om.

Bijvoorbeeld door meer te doen met satellietgegevens. Of door data uit bestaande systemen beter te ontsluiten en geschikt te maken voor hergebruik. Er bestaat alom grote reserve om de boer direct om meer data te vragen.

Op zich begrijpelijk natuurlijk. Want bij boeren is de ergernis over de huidige administratieve lastendruk al groot. Zeker omdat te weinig wordt ervaren dat hier waarde tegenover staat. Maar het gevolg is wel dat de huidige wereld van data en technologie de boer eigenlijk grotendeels uitsluit. We organiseren het steeds meer buiten de boer om.

Boeren belonen

Maar zo blijft de wereld van data ver weg een blackbox. De vraag is of we op die manier de datavragen van de boer oplossen. Om het sturen op data door boeren te laten slagen, moeten we er nu eerst eens in slagen om de boer meer overzicht en inzicht in zijn eigen bedrijf te geven en tastbare en meetbare sturingsopties te bieden.

Dit lukt alleen als we nu eerst de datavragen van boeren centraal stellen. En we ook het probleem gaan oplossen dat het vertrouwen om met data bezig te zijn en data te delen laag is. Het delen van data maakt een boer in een versnipperd landschap met soms tegengestelde regelgeving zelfs kwetsbaar. Een mogelijke oplossing is om boeren te gaan belonen voor de medewerking aan het verzamelen, documenteren, verifiëren, valideren en delen van data. Op die manier een impuls geven aan het op orde brengen van de datahuishouding van de boer. En daar heeft het hele systeem baat bij: betere data, meer vertrouwen, betere resultaten.

Het delen van data maakt een boer in een versnipperd landschap met soms tegengestelde regelgeving zelfs kwetsbaar

Deze winter biedt FarmHack in samenwerking met de stichting Boer&Data een leergang data en technologie, voor boeren die aan willen haken bij het werk van een aantal koplopers. Waar lopen ze tegenaan en hoe gaan ze met obstakels om? Met de leergang data en technologie, ontwikkeld door boeren voor boeren, hopen we te doorbreken dat we qua data blijven handelen naar ieder voor zich en de boer voor ons allen. Want op die manier zal data in de landbouw nooit gaan vliegen.

Meer over


Beheer