Eerste 100 miljoen voor opkoop veehouderij

03-11-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De eerste € 100 miljoen voor de opkoop van veehouderijen met een hoge stikstofuitstoot vlakbij Natura 2000-gebieden ligt klaar. De regeling voor de provinciale aankoop van veehouderijen is dinsdag in de Staatscourant gepubliceerd.

Het kabinet heeft in totaal € 350 miljoen uitgetrokken voor de aankoop van veehouderijbedrijven vlakbij Natura 2000-gebieden. De opkoopregeling wordt via de provincies uitgevoerd. Doel van de regeling is de stikstofdruk op natuurgebieden te verminderen. Uiteindelijk moet in 2030 het aantal hectares met een te hoge stikstofbelasting zijn gehalveerd.

Bedrijven tot op een afstand van 10 kilometer van een stikstofgevoelig en overbelast Natura 2000-gebied komen voor de regeling in aanmerking. De bedrijven moeten bovendien een hoge stikstofuitstoot hebben.

Stikstofbelasting

Voor de regeling komen alleen bedrijven in aanmerking die meer dan 2 mol stikstofbelasting per hectare per jaar in stikstofgevoelige natuurgebieden veroorzaken. Volgens het ministerie komt ongeveer 5% van de veehouderijen binnen 10 kilometer van stikstofgevoelige natuurgebieden voor de regeling in aanmerking.

Meststoffenwet

Het gaat in in de eerste plaats om bedrijven die vallen onder de Meststoffenwet (melkvee, varkens, kippen en kalkoenen) en in de tweede plaats voor bedrijven met vleeskalveren, vleesveebedrijven en melkgeitenbedrijven. De productierechten komen te vervallen. Dat betekent dat bedrijven die onder de Meststoffenwet vallen en die zelf geen productierechten bezitten (maar rechten leasen), niet aan de regeling kunnen meedoen. Veehouders die aan de regeling deelnemen, mogen niet elders een nieuwe veehouderij beginnen of overnemen.

Veehouders die aan de regeling deelnemen, mogen niet elders een nieuwe veehouderij beginnen of overnemen

Vergoeding

De vergoeding voor de boeren wordt gegeven voor de bedrijfsmiddelen, de bedrijfsgebouwen, de sloop daarvan en de bij de veehouderij behorende landbouwgrond en productierecht. De bedrijfswoning en het erf blijven buiten beschouwing. De grond kan een andere bestemming krijgen (natuur, bos, natuurinclusieve landbouw), maar kan ook worden gebruikt om andere landbouwbedrijven in een betere positie te brengen.

Stikstofruimte

De stikstofruimte die met de opkoopregeling wordt vrijgemaakt, wordt onder andere gebruikt voor de verlening van Natuurbeschermingswetvergunningen aan zogenoemde PAS-melders.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer