Eerste helft 2022 nieuwe EU-regels gewasbescherming

13-01 | |
Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

Op korte termijn worden extra regels voor gewasbescherming vanuit Brussel verwacht.

Het komende half jaar komen er extra regels voor de gewasbescherming. Die verwachting spreekt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) uit in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris denkt dat de Europese Commissie nog tijdens het Franse voorzitterschap met nieuwe regels komt voor de geïntegreerde gewasbescherming.

Gebruik met de helft terugdringen

De Europese Commissie heeft in de Boer-tot-Bordstrategie uitgesproken dat tot 2030 het gebruik van chemische gewasbescherming met de helft moet worden teruggedrongen. Die ambitie is leidraad in de voorstellen van de Europese Commissie die het komende half jaar op tafel komen.

Frankrijk heeft de vermindering van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen tot een van de speerpunten gemaakt tijdens het voorzitterschap. De Fransen spelen daarbij in op de maatschappelijke wens om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Volgens de Fransen is een omslag nodig in teeltsystemen, waarbij de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming wordt teruggedrongen. De wetenschap moet zich daar meer op instellen, vindt de Franse regering, die in dat kader ook denkt aan nieuwe veredelingstechnieken om gewassen weerbaarder te maken.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is afgesproken dat het kabinet ‘de ingezette omslag naar geïntegreerde gewasbescherming’ zal intensiveren. Op grond van de gegevens over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet vast te stellen dat de weg naar geïntegreerde gewasbescherming, waarbij het gebruik van chemische middelen pas als laatste redmiddel wordt gebruikt, ook daadwerkelijk is ingeslagen.

Volgens Pesticide Action Network Netherlands zijn Nederlandse aardappelen, groente en fruit in toenemende mate vervuild met gewasbeschermingsmiddelen. Ongeveer een derde van het plantaardige voedsel (29%) is vrij van residuen van gewasbeschermingsmiddelen, aldus PAN op basis van NVWA-metingen. Bij vergelijking met soortgelijke producten uit het buitenland, blijkt dat het in Nederland geteelde fruit over het algemeen meer resten van gewasbeschermingsmiddelen bevat dan dezelfde fruitsoorten uit het buitenland.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer