Doorgaan naar artikel

Eerste Kamer akkoord met verbod ingrepen bij dieren

Onthoornen van een kalf onder verdoving. Dit soort ingrepen mogen vanaf 2023 niet meer. - Foto: Michel Zoeter

Onthoornen van een kalf onder verdoving. Dit soort ingrepen mogen vanaf 2023 niet meer. - Foto: Michel Zoeter

Vanaf 2023 zijn ingrepen bij dieren om ze in een bepaald houderijsysteem te kunnen houden, verboden.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet Dieren. De nieuwe wet werd als hamerstuk afgedaan. Inhoudelijke behandeling vond de Senaat niet nodig. Met de goedkeuring wordt wettelijk vastgelegd dat vanaf 2023 geen ingrepen meer bij dieren mogen worden gedaan met als doel de dieren in een bepaald houderijsysteem te kunnen houden.

Systeem aanpassen aan de dieren

De Wet Dieren wordt aangepast vanwege de nieuwe Europese diergezondheidsverordening. Tweede Kamerlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren deed het voorstel om wettelijk vast te leggen dat dieren niet meer aangepast mogen worden aan het veehouderijsysteem, maar dat het systeem moet worden aangepast aan de dieren.

Het amendement heeft als doel ingrepen als couperen van biggenstaarten, onthoornen van kalveren en het verwijderen van de achterste teen bij hanen te verbieden.

BBB zeer kritisch

Al tijdens het debat sprak Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) zeer kritisch over het amendement. Het zou volgens haar de veehouderij op zijn kop zetten en de productie naar het buitenland verdrijven, waar de ingrepen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn wel zijn toegestaan.

Schouten: praktisch niet uitvoerbaar

Landbouwminister Carola Schouten ontraadde het amendement en noemde het praktisch niet uitvoerbaar, omdat de omschrijving te vaag is. Het huidige beleid, met het stellen van regels, nadere voorschriften of zelfs een verbod op bepaalde systemen, is volgens Schouten effectiever.

LTO: wetswijziging kan leiden tot minder dierenwelzijn

LTO Nederland noemde de aanpassing eveneens onuitvoerbaar. De wetswijziging heeft volgens LTO wellicht de goede intentie om dierenwelzijn te verbeteren, maar zal in de praktijk tot minder dierenwelzijn kunnen leiden. De fysieke ingrepen bij dieren worden juist gedaan voor dierveiligheid en er wordt al gewerkt aan een verantwoorde afbouw hiervan.

Voor de Eerste Kamer was de kritiek geen reden om het debat over de wet te openen. Het ministerie zegt nu eerst een juridische analyse te gaan maken over de consequenties van het aangenomen amendement en wat de impact is op de praktijk van het houden van dieren in bepaalde huisvestingssystemen.

Fokverbod

Met de aangenomen amendementen van de Partij voor de Dieren is in de wet ook opgenomen dat een productiebeperkende maatregel (fokverbod) niet alleen ingevoerd kan worden als er sprake is van een besmettelijke dierziekte, maar ook als door uitzonderlijke omstandigheden de gezondheid of het welzijn van dieren in het geding kan komen.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin