Eerste Kamer steunt ODE-motie en Belastingplan 2020

Foto: ANP - Foto: BART MAAT
Foto: ANP

De Eerste Kamer heeft de motie Essers over de ODE aangenomen. Ook het Belastingplan kreeg steun, zodat de verhoging van het ODE-tarief per 2020 vooralsnog niet van de baan is.

Eerste Kamerlid Peter Essers (CDA) diende de motie in samen met collega’s van SGP en PvdA. De Kamerleden stellen daarin dat het verhogen van het tarief voor Opslag Duurzame Energie (ODE) tot disproportionele financiële gevolgen leidt voor sectoren zoals de glastuinbouw, de voedselverwerkende industrie en chemie.

Lees ook: Rabobank: ODE-tarief raakt glasgroentetelers hard

Met het aannemen van de motie vraagt de Eerste Kamer de regering om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze extreme lastenstijging te verminderen en eventueel uit te stellen. Alleen de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden dinsdag 17 december tegen de motie.

Verhoging ODE-tarief voorlopig gewoon van kracht

De Eerste Kamer vraagt daarmee meer dan minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vrijdag 13 december in een brief wilde toezeggen. Wiebes is van plan het verhoogde ODE-tarief in principe over 2020 gewoon op te leggen.

Hij krijgt daartoe ook de ruimte, aangezien in dezelfde stemming de Eerste Kamer het Belastingplan 2020 en de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, waarvan de ODE deel uitmaakt, goedkeurde.

Betaalbaarheid en gevolgen voor duurzaamheid monitoren

Wiebes geeft in zijn Kamerbrief van vrijdag aan op korte termijn te gaan overleggen met de glastuinbouw. Hij wil de betaalbaarheid, de gevolgen voor de duurzaamheid van het verhoogde ODE-tarief monitoren en zo nodig de tarieven voor 2021 wijzigen.

In de brief beschrijft Wiebes dat de glastuinbouw ruime toegang heeft tot verduurzamingsmaatregelen als de SDE-regeling. Ook met extra klimaatgelden voor de landbouw ontstaan kansen op energiebesparing en elektrificatie. Alle fiscale prikkels en subsidie-instrumenten wil Wiebes nu op een rij zetten om de betaalbaarheid voor de glastuinbouw te bewaken. In die brede monitoring moet ook de bereikte verduurzaming worden meegenomen, schrijft de minister.

Impacttoets voor glastuinders

Als eerste stap wil Wiebes een impacttoets uitvoeren voor glastuinders. Daarin moeten de effecten van het Klimaatakkoord en het ‘handelingsperspectief’ voor de ondernemers op een rij gezet worden. In het voorjaar wil Wiebes daarvan al de resultaten aanbieden.

De monitor van de betaalbaarheid en verduurzaming is een tweede stap, maar Wiebes wil al direct met de sector in overleg.

In een stemverklaring gaf de Eerste Kamerfractie van ChristenUnie aan voor de motie te stemmen, met de aantekening dat uit de brief van Wiebes blijkt dat het kabinet deze kwestie scherp in het oog heeft.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Scheer


Beheer