Eerste PAS-melders krijgen vergunning

16-09-2022 | |
Landschap met paarden in het weiland aan de Maas bij Kessel. Foto: ANP
Landschap met paarden in het weiland aan de Maas bij Kessel. Foto: ANP

Zes PAS-melders in Noord-Limburg krijgen stikstofruimte toebedeeld uit de stikstofbank.

Het zijn de eerste PAS-melders die op deze manier een vergunning kunnen krijgen. De stikstof is afkomstig van deelnemers aan de saneringsregeling varkenshouderij. Dat blijkt uit informatie van de provincie Limburg en het RIVM. De bedrijven hebben een gezamenlijke emissie van ruim 460 kilo ammoniak en 140 kilo NOx per jaar en zorgen voor een depositietoename van in totaal 2 mol per hectare op het natuurgebied De Maasduinen.

Stikstofregistratiesysteem

De keuze voor deze bedrijven vloeit voort uit de manier waarop de stikstof uit de stikstofbank (het stikstofregistratiesysteem) verdeeld wordt. Dit gebeurt bij het RIVM, met behulp van een algoritme dat ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft ontwikkeld. LNV heeft voor dit algoritme de specificaties aangeleverd, licht het RIVM desgevraagd toe.

De stikstofbank wordt gevuld met stikstofruimte die vrijkomt bij – onder meer – opkoop van veebedrijven. Stikstofruimte betekent eigenlijk: een hoeveelheid stikstofdepositie (in mol/ha) op kwetsbaar Natura2000-gebied, van bronnen binnen een afstand van 25 kilometer van dat gebied. De stikstofdepositie die de stoppende bedrijven veroorzaken op nabijgelegen kwetsbare Natura2000-gebieden wordt ‘opgeslagen’ in het registratiesysteem en herverdeeld over verschillende doelen, waaronder het legaliseren van PAS-melders.

Zoveel mogelijk bedrijven helpen

Het algoritme houdt rekening met prioriteiten die vanuit de politiek gesteld zijn. Een daarvan is dat PAS-melders waartegen een handhavingsverzoek loopt, eerst aan de beurt komen. In geval er twee bedrijven even goed uit de bus rollen, gaat degene voor die zich het eerst gemeld heeft voor legalisering. Een ander uitgangspunt is om zoveel mogelijk bedrijven te helpen. Nog een ander belangrijk criterium is om de beschikbare stikstofruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zo weinig mogelijk ‘restjes’ over te houden.

Paardenhouderijen als eerste

Dat laatste kan een opvallend neveneffect hebben: kleine bedrijven met een kleine depositie passen wellicht wat makkelijker in de puzzel dan grotere bedrijven, zij laten minder restjes over. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat nu zes paardenhouderijen en niet melkveehouderijen als eerste een vergunningstraject in kunnen. De laatste hebben veelal een grotere stikstofuitstoot.

In principe is er elk half jaar een nieuwe puzzelronde, aldus het RIVM. Maar het ministerie kan hier van afwijken als daar aanleiding toe is. Het zou dus normaliter tot na nieuwjaar duren voor opnieuw PAS-melders zulk goed nieuws krijgen. De stikstofwet schrijft voor dat uiterlijk 28 februari 2025 alle PAS-melders gelegaliseerd zijn.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer