Eerste proefrooiing Aviko iets boven gemiddeld

De gemiddelde opbrengst van Aviko voor de belangrijkste fritesaardappelrassen ligt tussen 32 en 33 ton per hectare. Dat blijkt uit de eerste proefrooiing van Aviko Potato in week 30 voor oogst 2020.

In week 30 lag de gemiddelde opbrengst nog onder die van de eerste proefrooiing in 2017. Het 5-jarige gemiddelde komt uit op ruim 30 ton per hectare.

Grove aardappelen, minder knollen

Het percentage grof (50 millimeter opwaarts) is met ruim 70% zeer hoog. “Alles lijkt nu redelijk gemiddeld en ook aardig wat grover, maar de knolzetting ligt dit seizoen lager”, zegt Willem van Tilburg, hoofd inkoop bij Aviko Potato. “Ik vind het lastig om te zeggen waardoor de knolzetting voor alle fritesrassen lager ligt. Het kan zijn dat de droogte hier debet aan is, maar ook de vorstperiode in Oost-Nederland kan van invloed zijn geweest.”

Gemiddeld onderwatergewicht

Het onderwatergewicht is met zo’n 340 gram redelijk gemiddeld voor de eerste proefrooiing van het seizoen. In 2018 zaten de rassen in week 30 gemiddeld al extreem hoog: boven de 400 gram. Seizoen 2018 stonden de aardappelgewassen er ongunstiger voor, omdat het toen langer droog en warm is geweest.

Sinds 2018 publiceert Aviko proefrooicijfers als een gemiddelde over alle fritesaardappelrassen, in plaats van per ras. De jaren daarvoor werden de opbrengsten, onderwatergewichten en grofte van de rassen Agria, Fontane, Victoria en Innovator afzonderlijk per ras vermeld.

Uitgebalanceerd beeld

De proefrooicijfers geven een uitgebalanceerd beeld over Nederland, omdat in alle teeltregio’s in Nederland proefrooiingen worden verricht. Op twee plekken in een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in het kwaliteitslaboratorium verwerkt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.