Doorgaan naar artikel

Eerste proefrooiing Aviko ondergemiddeld

Foto: Peter Roek premium

Foto: Peter Roek

De gemiddelde opbrengst van Aviko Potato voor de belangrijkste fritesaardappelrassen ligt op 30 ton per hectare, blijkt uit de eerste proefrooiing. Ook het Belgische PCA heeft een eerste proefrooiing gedaan en ziet resultaten die in lijn zijn met de verwachting.

Met het resultaat van eerste proefrooiing van Aviko Potato in week 30 voor oogst 2021 komt de hectareopbrengst onder het 5-jarig gemiddelde van 35 ton.

De grofte van de fritesaardappelen van Aviko voor de hoofdoogst is met 60% gemiddeld voor de periode van het jaar. “Het aantal knollen per plant is zeer wisselend,” zegt Willem van Tilburg, hoofd inkoop bij Aviko Potato. “Het is lastig om daar nu iets meer over te zeggen.”

Laag onderwatergewicht

Het onderwatergewicht is met zo’n 318 gram beneden gemiddeld voor de eerste proefrooiing van het seizoen. De voorgaande 5 seizoenen kwam het onderwatergewicht niet zo laag uit. De waterschade door overstromingen is zeer wisselend per regio. Van Tilburg: “Het schadebeeld wordt langzaamaan steeds duidelijker, maar geheel overzien doen we het nog niet.”

Aviko publiceert proefrooicijfers sinds 2018 als een gemiddelde over alle fritesaardappelrassen, in plaats van per ras. De jaren daarvoor werden de opbrengsten, onderwatergewichten en grofte van de rassen Agria, Fontane, Victoria en Innovator afzonderlijk per ras vermeld.

Uitgebalanceerd beeld over Nederland

De proefrooicijfers geven een uitgebalanceerd beeld over Nederland, omdat in alle teeltregio’s in Nederland proefrooiingen worden verricht. Op 2 plekken in een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in het kwaliteitslaboratorium verwerkt.

PCA: hectareopbrengst Fontane op 26,4 ton

De gemiddelde opbrengst van Fontane-aardappelen komt bij de eerste proefrooiing (26 juli) na gemiddeld 94 groeidagen uit op 26,4 ton per hectare. Dat meldt het Belgische proefcentrum PCA. De bruto-opbrengst zit tussen 11 en 46 ton per hectare. De grootste opbrengsten komen van percelen met 100 groeidagen. In Vlaanderen is de hectareopbrengst van Fontane met 28,5 ton iets hoger dan in Wallonië (23,8 ton).

Minder knollen per plant

Het meerjarig gemiddelde ligt na 94 groeidagen op 30,8 ton per hectare. Vergeleken met dezelfde peildatum (26 juli) ligt het 10-jarig gemiddelde op 32 ton per hectare. Het aantal knollen per plant is dit seizoen iets lager vergeleken met het meerjarig gemiddelde. Het koude voorjaar maakte dat de knolgroei traag op gang kwam. Het gemiddelde onderwatergewicht van Fontane ligt rond 306 gram per 5 kilo. De verschillen tussen percelen zijn groot van 280 tot 425 gram per 5 kilo. De hoeveelheid vocht en plantdatum liggen daar ten grondslag aan.

Opbrengst Challenger 27,8 ton

Naast 32 percelen Fontona zijn eind juli ook 17 percelen Challenger bemonsterd. De gemiddelde hectareopbrengst van dat aardappelras komt zowel in Vlaanderen als Wallonië uit op 27,8 ton. De totale opbrengst is gelijk aan het meerjarig gemiddelde, maar de sortering is fijner. De verschillen tussen de percelen ligt tussen 22 ton en 37 ton per hectare. De partijen Challenger zijn over het algemeen een stuk fijner en hebben meer knollen dan Fontane.

De eerste opbrengstresultaten liggen volgens PCA in de lijn der verwachting. Het onderwatergewicht van Challenger ligt alleen zeer laag met 304 gram per 5 kilo; spreiding ligt tussen 264 tot 332 gram.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Annet Smale

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin