Eerste signalen versoepeling stikstofregels provincies

Gelderse landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) in gesprek met boeren tijdens een demonstratie bij het provinciehuis van Gelderland op 14 oktober. - Foto: ANP - Foto: Piroschka van de Wouw
Gelderse landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) in gesprek met boeren tijdens een demonstratie bij het provinciehuis van Gelderland op 14 oktober. - Foto: ANP

De massale boerenprotesten voor de verschillende provinciehuizen in combinatie met het indringende beroep dat het kabinet, onder aanvoering van premier Rutte, om de provinciale stikstofmaatregelen te versoepelen lijken succes te hebben.

Dat meldt het AD die zegt verschillende bronnen rond de onderhandelingen gesproken te hebben.

Vandaag zitten de 12 verantwoordelijke gedeputeerden voor het stikstofbeleid van de provincies voor de vierde keer om tafel met landbouwminister Carola Schouten. Er komt tot nu toe weinig naar buiten over de voortgang van die gesprekken, maar betrokkenen melden, volgens het AD, dat door Schouten en premier Rutte een stevig beroep op de provincies is gedaan de strenge stikstofmaatregelen te versoepelen. Rutte heeft tot nu toe 2 keer mee vergaderd over het stikstofdossier.

Overleg verloopt in prima sfeer

Eenduidig stikstofbeleid

Gedeputeerde Peter Drenth van Gelderland en portefeuillehouder landbouw bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) zegt dat de gesprekken tot doel hebben om tot een eenduidige, heldere lijn bij de verschillende overheden te komen.

Ook Brabants gedeputeerde Rik Grashoff zei in een Provinciale Staten-vergadering kortgeleden dat het van het grootste belang is dat er een eenduidige stikstofbeleid is. Grashoff liet overigens destijds wel doorschemeren dat hij sterke voorkeur heeft voor het strengere provinciale beleid.

Een woordvoerder van het IPO wil niet ingaan op de resultaten van het overleg tot nu toe. Wel wil hij kwijt dat er goede vorderingen gemaakt worden en dat het overleg in een prima sfeer verloopt.

Latente ruimte

Vrijdagavond na afloop van het provinciale overleg zal misschien meer duidelijkheid gegeven worden over de insteek die de provincies gaan kiezen en of ze daarmee allemaal weer op één lijn zitten. De belangrijkste vraag zal zijn hoe de provincies de latente ruimte gaan interpreteren en toepassen. In het huidige plan zou bij extern salderen alle vergunde ruimte, die niet daadwerkelijk benut wordt, komen te vervallen. Dus ook niet gebruikte ruimte in een bestaande stal. De landelijke stikstofregels spreken bij extern salderen alleen over het vervallen van – nog – gerealiseerde maar wel vergunde nieuwbouw.

Rechtszaken

Wellicht wordt vandaag ook duidelijk wat de juridische toets, die provincies en Rijk samen hebben laten doen, heeft opgeleverd. Aan de hand van voorbeelden zou daarbij de regeling juridisch tegen het licht worden gehouden. Daarbij is de vraag aan de ene kant of er wel genoeg stikstofdepositie wordt weggenomen, zodat de afgifte van nieuwe vergunningen standhouden bij de rechter. Aan de andere kant moet het schrappen van latente ruimte niet de rechten van de ondernemer aantasten, wat ongetwijfeld vele rechtszaken tot gevolg zal hebben.

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer