Effecten corona op agrimarkt beter merkbaar

02-12-2021 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Fysieke graanprijzen dalen deze week, nadat de termijnmarkten eind vorige week al de daling inzette.

Niet zo zeer door de nieuwe lockdownmaatregelen, maar door onrust rondom de omikronvariant. Op de beurs in Emmeloord is voor voertarwe € 4,50 lager genoteerd op € 280 tot € 300 per ton. De inbreng voor de bovenkant van de notering (€ 300) gaat om zaken die voor het weekend zijn gedaan. Toen de prijsval op de termijnmarkten doorzette, is de fysieke handel deze week naar een lager niveau gezakt, dat verklaart waarom de bandbreedte van de voertarwenotering deze week behoorlijk is opgerekt.

De aardappeltermijnmarkt lijkt juist iets op te veren omdat er geen terugval in vraag naar aardappelen is, na aankondiging van coronabeperkingen in de EU. De versmarkt is wel wat voorzichtiger. Op de uienmarkt wordt een eigen koers gevaren. Rustigere afzet zorgt voor stabiel tot lagere prijzen, deze lijken niet gerelateerd aan zorgen over corona.

Slachtkoeien in prijs gedaald

Slachtkoeien zakken flink met 10 cent per kilo geslacht gewicht in prijs. Waar de sector in december vaak kan rekenen met duurder wordende luxe vleesdelen, moet daar nu juist flink op worden ingeleverd door de sluiting van de horeca na vijf uur ’s middags. De afzet naar het buitenland biedt niet veel verlichting: horecagelegenheden daar kopen mondjesmaat om niet met grote voorraden te zitten als ook daar de maatregelen aangescherpt dreigen te worden. In de rosévleessector weerhoudt een krap aanbod een prijsdaling, terwijl de corona alleen in Duitsland en Nederland een rol speelt. In Zuid-Europa is dat veel minder het geval.

Vleeskuikens

Op de pluimveemarkt is het effect van het aanscherpen van de coronamaatregelen in heel Europa te merken. De productstroom richting supermarkten loopt goed door, maar de stroom richting de industrie, verwerkers en de horeca stuit op een meer afwachtende houding. Niemand wil met grote voorraden zitten, dus de bestelvolumes zijn kleiner dan een paar weken geleden. De krapte die er was in het aanbod, past daardoor nu mooi bij de wat afgenomen vraag. De prijs van contractkuikens stijgt nog wat door, maar vrije kuikens lijken daardoor aan het prijsplafond te zitten.

Varkens

Bij de afzet van varkensvlees loopt de afzet richting horeca ook terug. Het betreft dan vooral de wat luxere delen. Die worden nu met de naderende kerst in het supermarktkanaal extra gevraagd. Daarom is het nadelige effect in de vleesafzet nog niet direct merkbaar. De afzet van bijproducten richting China ondervindt wel hinder. Die zit dan in met name het transport. Enkele grote havens zijn gesloten doordat corona oplaait, waardoor schepen elders moeten lossen en met oplopende wachttijden te maken krijgen.

Slachterijen

In de slachterijen is er ook hinder door de pandemie. Met name in Duitsland worstelen slachterijen met personeelstekort. In Nederland is er wel uitval, in zowel varkens- als pluimveeslachterijen, maar is de zaak onder controle. Het aantal besmettingen houdt gelijke tred met de landelijke cijfers en de productie is lager, maar loopt niet spaak. Dat het virus onder Nederlands slachterijpersoneel minder hard toeslaat dan in Duitsland schrijven slachterijen toe aan de betere huisvesting van personeel.

Smale
Annet Smale RedacteurBeheer