Doorgaan naar artikel

Efsa: noodtoelating neonics in bieten gerechtvaardigd

Vergelingsziekte in suikerbieten. Deze virusziekte wordt overgedragen door luizen die bestreden kunnen worden met neonicotionöiden. - Foto: Mark Pasveer premium

Vergelingsziekte in suikerbieten. Deze virusziekte wordt overgedragen door luizen die bestreden kunnen worden met neonicotionöiden. - Foto: Mark Pasveer

Elf Europese lidstaten hebben terecht toegelaten om verboden neonicotinoïden toch te gebruiken in de bietenteelt.

Dat oordeelt de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa in een advies aan de Europese Commissie.

De lidstaten geven zeventien toelatingen voor het gebruik van clothianidine, imidacloprid, thiamethoxam en thiacloprid om insecten te bestrijden in de suikerbietenteelt. De toelating wordt toegekend in België, Kroatië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland Litouwen, Polen Roemenië, Slowakije en Spanje.

Nederland wees noodtoelating af

De Nederlandse landbouwminister Carola Schouten heeft de noodtoelating steeds afgewezen. De minister verwees steeds naar wetenschappelijke beoordelingen. Daarnaast wenste ze zich te houden aan de Europese regels. Zij verbaasde zich over besluiten van lidstaten om uitzonderingen te maken op het neonicotinoïden-verbod, zoals in Frankrijk en België. “Ik zie geen mogelijkheden om dat te doen zonder risico’s voor mens, dier en milieu”, stelde ze vorig jaar nog.

Het gebruik in open teelt van imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine is in de Europese Unie in 2018 verboden. In januari 2020 werd de toelating van thiacloprid niet verlengd. De argumenten om de middelen te verbieden of niet langer toe te laten hadden te maken met de risico’s voor de bijengezondheid en de mogelijke vervuiling van grondwater.

Geen alternatieven

Vorig jaar heeft de Europese Commissie de Efsa om advies gevraagd of de nood-toelatingen door verschillende lidstaten gerechtvaardigd waren vanwege een gevaar voor gewassen ‘dat niet op een andere manier in de hand kan worden gehouden’. In zeventien verschillende adviezen aan de Europese Commissie stelt de Efsa dat er in geen van de noodtoelatingen alternatieve middelen of methoden beschikbaar waren, of er was een gevaar dat de plaag resistent kan worden tegen alternatieve producten.

Opheldering gevraagd

VVD-Kamerlid Thom van Campen heeft opheldering gevraagd van landbouwminister Carola Schouten. Hij wil dat de minister voor het komend teeltseizoen alsnog toestemming geeft voor de toepassing van neonicotinoïden in de bietenteelt. Van Campen stelt dat de Nederlandse bietensector “onnodig op achterstand is gezet ten opzichte van de andere Europese lidstaten”. Volgens hem zijn er in Nederland evenmin als in andere landen alternatieven voor de neonicotinoïden en schuilt ook hier het gevaar van resistentie tegen alternatieve middelen. Hij vraagt de minister daarover zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de suikerbietensector.

Beheer
WP Admin