EIB: 18.400 hectare landbouwgrond voor woningbouw

Foto: ANP
Foto: ANP

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw moet woningen bouwen in weilanden uit de taboesfeer.

In de zeven provincies met het grootste woningtekort moeten 300.000 extra woningen worden gebouwd. Daarvoor is 18.400 hectare landbouwgrond nodig. Dat becijfert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het gaat om 1,4% van het landbouwareaal in de zeven provincies waar het woningtekort het grootst is. Het EIB heeft hierover een rapport gepubliceerd.

Een miljoen woningen tot 2030

Nederland wil tot het jaar 2030 een miljoen woningen bouwen om het woningtekort het hoofd te bieden. Er zijn al heel veel concrete plannen, maar lang niet genoeg. “Woningen bouwen in weilanden moet uit de taboesfeer”, zegt directeur Taco van Hoek tegen het ANP. “Veel mensen vinden het een slecht idee om groen, weilanden en landbouw zogenaamd op te offeren voor woningbouw. Maar in de praktijk blijkt dat woningbouw ook op een mooie manier samen kan gaan met natuur, parken en water.”

De drie noordelijke provincies plus Zeeland en Limburg kunnen de woningbehoefte opvangen zonder extra ruimteclaims, verwacht het EIB. Natuurgebieden, bossen, heidevelden en gebied rondom Natura 2000-gebieden zijn in de studie eveneens buiten beschouwing gelaten.

Zoekgebied (grijs) en ingekleurde bouwlocatie (donkergrijs) in de Haarlemmermeer. Midden op de kaart: Nieuw-Vennep. Hier gaat het om een zoekgebied van 1.350 hectare voor 25.500 woningen. - Bron: EIB
Zoekgebied (grijs) en ingekleurde bouwlocatie (donkergrijs) in de Haarlemmermeer. Midden op de kaart: Nieuw-Vennep. Hier gaat het om een zoekgebied van 1.350 hectare voor 25.500 woningen. – Bron: EIB

Ruimte zoeken voor 300.000 woningen

In de zeven provincies met het grootste probleem is het op basis van huidige plannen al haalbaar om tot 2030 zo’n 600.000 woningen neer te zetten, vooral in binnensteden. Maar in totaal hebben deze provincies 900.000 nieuwe huizen nodig. Voor de overige 300.000 woningen moeten dus nog locaties gevonden worden. “De sleutel is om anders te denken over het bouwen van huizen in de groene locaties rondom steden”, aldus Van Hoek.

In de verkenning van het EIB zijn kansrijke locaties ingekleurd. Voor alle zeven provincies zijn concrete, mogelijke bouwlocaties in kaart gebracht. Van de ingekleurde 18.400 hectare landbouwgrond ligt 7.800 hectare in een beschermd landschap. Zo oppert het EIB 3.500 woningen te bouwen op 240 hectare in Waterland, boven Amsterdam. Wel zou op zulke plekken de woningdichtheid lager moeten om aan te sluiten bij het landschap.

Flinke stukken Hoeksche Waard ingekleurd

In de Haarlemmermeerpolder zouden bovenop bestaande plannen nog eens 25.500 woningen kunnen komen. Hiervoor is 1.020 hectare nodig, in een zoekgebied van 1.350 hectare. Gelijksoortige plannen heeft het EIB voor de omgeving van Purmerend en Alkmaar. Ook in de Hoeksche Waard zijn flinke stukken ingekleurd, net als rondom Zoetermeer. Daar zijn wel complicaties, zo liggen hier de laagste stukken van Nederland. Waterschappen raden af om daar te bouwen. Ook zou hier glastuinbouw plaats moeten maken voor woningbouw. De steden Arnhem en Nijmegen groeien helemaal aan elkaar vast, als deze plannen doorgaan.

De Hoeksche Waard onder Rotterdam is helemaal ingekleurd als zoekgebied. Hier zouden op 5.600 hectare 83.500 woningen kunnen verrijzen. - Bron: EIB
De Hoeksche Waard onder Rotterdam is helemaal ingekleurd als zoekgebied. Hier zouden op 5.600 hectare 83.500 woningen kunnen verrijzen. – Bron: EIB

Bouwen in groene gebieden goedkoper

Voordelen van bouwen op locaties in groene gebieden zijn snelheid en variatie van woningaanbod. Ook is het goedkoper. Bouwen in binnensteden is lastiger en kostbaar, aldus het EIB. Per saldo kost een nieuwe woning in een stad geld, terwijl die in het buitengebied geld oplevert. Wel vraagt de gemiddelde woning buiten de binnensteden veel meer ruimte dan een stadswoning. Het gaat om gemiddeld 230 tegenover 65 vierkante meter per woning.

Lees ook: Pleidooi voor bescherming landbouwgrond

Prijsinformatie over landbouwgrond vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Meer over


Beheer