EIB: extra uitkoop piekbelasters voor infraprojecten

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Er zou € 400 tot € 600 miljoen nodig zijn om extra veehouders uit te kopen, bovenop bestaande regelingen, zodat infrastructuurprojecten door kunnen gaan.

Extra opkoop van piekbelasters onder veehouderijen zou kunnen helpen het leeuwendeel van de Nederlandse infrastructuurprojecten van de grond te krijgen. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is zo’n € 400 tot € 600 miljoen nodig om 90% van de infrastuctuurprojecten te kunnen laten doorgaan die nu niet kunnen worden vergund.

Extra opkoop van veebedrijven

Met dit bedrag zouden gericht en vrijwillig veehouderijen moeten worden uitgekocht die zijn aangemerkt als piekbelaster. Het gaat dan om extra opkoop van veebedrijven bovenop de landelijke regelingen die nu al lopen, dan wel worden voorbereid in het kader van de Stikstofwet. Het EIB constateert dat zo’n 30% van de geplande infrastructuurprojecten nu niet kan worden vergund omdat bij ingebruikname ervan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zal toenemen. Toename van stikstofdepositie voor de bouw wordt gecompenseerd vanuit de Stikstofwet, maar dat geldt niet voor gebruik. Het gaat dan met name om extra stikstofuitstoot door meer verkeer op wegen.

Regionale stikstofbanken

Voor 90% hiervan is relatief weinig stikstofruimte nodig om dit te verhelpen, aldus het EIB. Het instituut spreekt van ‘een bescheiden opgave in kwantitatieve zin’. Wel moet een systeem worden opgezet om de verworven ruimte te verdelen. Het EIB stelt regionale stikstofbanken voor, onder regie van de provincies. Die zouden dan in overleg met gemeentes moeten kijken welke maatregelen nodig zijn om stikstof in de regionale banken te krijgen, zoals opkoop van landbouwbedrijven. Het EIB wil dat de ruimte vervolgens specifiek wordt gebruikt voor projecten die relatief weinig stikstofruimte nodig hebben, om zo veel mogelijk infrastructuurprojecten van de grond te krijgen.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur
Meer overBeheer