Eiermarkt stabiel op laag niveau

De eiermarkt toont hetzelfde beeld als afgelopen weken. Het prijsverschil tussen de tafeleiermarkt en eieren die de verwerkende industrie in gaan, blijft groot.

Volgens handelaren loopt de markt nog niet veel beter. Dat sentiment wordt vooral gevoed doordat kopers voor een extra wagen direct proberen een lagere prijs te bedingen, waar dat eerder gewoon in de lopende afspraak meeging. Maar het loopt in volume wel iets vriendelijker dan voorgaande weken. Wat het positieve sentiment ook steunt, is dat de nodige koppels opgegeven zijn, waardoor het eieraanbod wat zal gaan dalen.

De noteringen maken dan ook een pas op de plaats. De NOP richtprijs voor bruine scharreleieren van 62-63 gram blijft exact gelijk op € 6,38 per 100 stuks. Witte eieren van dat gewicht dalen nog een stuiver naar € 5,86 per 100.

Nieuwe NOP richtprijs

Naast de richtprijs voor consumptie-eieren publiceert NOP vanaf nu ook een nieuwe NOP richtprijs voor scharrel industrie-eieren. Met de notering, die aftrapt op een stand van € 0,739 per kilo, wil de LTO/NOP Begeleidingscommissie het verschil in dynamiek tussen consumptie- en kooi-eieren in beeld brengen. Bovendien kan deze nieuwe notering volgens NOP pluimveehouders een houvast bieden voor afspraken over bijvoorbeeld eieren van mindere kwaliteit aan het einde van de legperiode of eieren van met salmonella besmette koppels. De reacties op de nieuwe notering zijn zowel bij pluimveehouders, handelaren als pakstations afwachtend.

De NOP-richtprijs voor kooi-eieren is ook nagenoeg stabiel. Met een stand van € 0,637 per kilo wordt slechts 0,1 cent toegegeven op de koers van vorige week.

In Frankrijk trekt de kooi-eiermarkt aan. Bruine M-en noteren vrijdag 6 november in Rungis met € 6,05 per 100 stuks 50 cent hoger dan de week ervoor.

Vogelgriep vooral extra rompslomp

Vogelgriep heeft nog weinig effect op de eiermarkt. Hoewel alleen ons land met beperkingen door vogelgriep kampt, neemt de Europese markt de Nederlandse eieren gewoon op. De export van eiproducten buiten de Eu heeft er wel nadeel van. Vogelgriep is daarmee nu nog vooral extra rompslomp en verplichtingen en werkt daardoor kostenverhogend, maar de afzetmarkt van eieren verandert er weinig door.

Toch nemen bij sommigen die verder vooruitkijken de zorgen wel toe. Doordat nu ook een tweede bedrijf besmet is en er verspreid over het land wilde vogels worden gevonden met AI, is de verwachting dat de ophokplicht voorlopig zal blijven. Als dat begin volgend jaar nog zo is, krijgt het wel zijn weerslag op de markt omdat dan uitloopbedrijven hun eieren niet meer met die specificatie mogen verkopen. Dat betekent dat deze eieren verworden tot reguliere scharreleieren waar er al veel van zijn. En als 20% van de eierproductie ineens extra in dat segment erbij komt, gaat dat veel druk geven.

Voorlopig is dat niet het geval. De verwachting voor de korte termijn is dat de eiernoteringen stabiel zullen blijven. Weliswaar op een laag niveau voor deze tijd van het jaar, maar de onderkant lijkt aangetikt. En over een paar weken zal vanuit de retail de aanloop naar kerst de vraag laten toenemen.

Prognose: stabiele prijs.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.