Eindbeer met meer spek meer gebruikt

Het aandeel TN Tempo bedraagt ongeveer 70% van alle eindberensperma bij Varkens KI Nederland, aldus Roy Strikkeling, Marketing & Projectmanager bij Topigs Norsvin.

Dat gaat met name ten koste van TN Select (Pietrain). Uit cijfers van 2017 tot en met 2019 blijkt de afzet van TN Select met 4% te zijn afgenomen, TN Talent met 1% afgenomen en TN Tempo met 5% toegenomen.

Marktvraag

De laatste jaren staat het gebruik van beren die harder groeien en meer spek overerven in de belangstelling. De verandering komt na jarenlange fokkerij op magerheid bij eindberen én fokzeugen. Deze magere varkens passen niet meer bij de marktvraag, waardoor slachterijen vette varkens in aangepaste schema’s weer beter uitbetalen.

Verschuiving ook te zien binnen de lijnen

De verschuiving naar meer groei en spek is ook te zien binnen de lijnen; tussen 2018 en 2019 vond binnen de TN Tempo een verschuiving van TN Tempo Muscle naar TN Tempo Growth en TN Robusto plaats. Deze laatste is geselecteerd voor het Robuust-concept van Vion. Strikkeling: “Varkenshouders kunnen door € 1 per dosis extra te investeren in sperma van deze beren varkens produceren die nog beter aansluiten op de vraag vanuit de markt.”

Investering kan snel uit

Uit een modelberekening door Tom van Horrik, adviseur vleesvarkens bij Topigs Norsvin, blijkt deze investering snel uit te kunnen. Daarbij zijn vier bedrijfstypen doorgerekend, gebaseerd op bedrijven die daadwerkelijk overstappen op een beer die meer spek overerft. De wijzigingen van beurkeuze betreft van TN Select Growth naar TN Talent Muscle. De tweede verandering is van TN Tempo Muscle naar de TN Tempo Growth. In het eerste geval is de stap het grootst; in het tweede geval blijft de verandering binnen dezelfde lijn.

Meeropbrengst

De overstappers van TN Select naar TN Talent realiseren een meeropbrengst van € 1,44 of € 2,06 per vleesvarken, afhankelijk van het prestatievermogen van het bedrijf. De omschakeling naar een ander harder groeiende TN Tempo levert nog € 0,33 of € 0,40 voordeel per varken op.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.