Skip to content

Eindelijk aandacht voor gelijk speelveld bij handel

Updated on:
Internationale politiek & beleid
Commentaar
Frans Timmermans - Foto: ANP

Frans Timmermans - Foto: ANP

Komt het doordat het wereldhandelsoverleg WTO op zijn gat ligt? Is het de coronacrisis die oude, vastgeroeste patronen losbikt? Heeft het massieve verzet tegen allerlei handelsakkoorden echt effect?

Hoe het ook zij, Eurocommissaris Frans Timmermans zei donderdag in de Tweede Kamer iets erg hoopvols: de Europese Unie wil bij volgende handelsakkoorden nadrukkelijk rekening houden met hoe voedsel geproduceerd wordt, en niet alleen eisen stellen aan de kwaliteit van het product zelf.

Voorwaarden om batterij-ei en chloorkip uit te bannen

De betekenis van dit voornemen is groot. Bij alle commotie over handelsverdragen speelt de zorg om het zogeheten ‘level playing field’ een grote rol. Denk aan de batterij-eieren uit Oekraïne en de chloorkip en hormonen uit de Verenigde Staten. Tot voor kort leek het steeds onmogelijk om in die verdragen voorwaarden te stellen aan de productiewijze in het land van herkomst. Tot groot ongenoegen van voedselproducenten in Europa, die vaak met strengere normen te maken hebben dan concurrenten elders.

Agrosector ziet woorden graag opgevolgd door daden

De woorden van Timmermans markeren een ommezwaai. Vanuit de agrosector wordt deze Eurocommissaris met zijn grootse plannen met flink wat argwaan bekeken. Wat is hij allemaal van plan met al die bossen, enorme arealen biolandbouw en vergaande duurzaamheidsplannen? Met dit voornemen komt hij in ieder geval tegemoet aan een diepliggende frustratie. Nu nog waarmaken.

Snel delen

Afbeelding
Johan Oppewal

chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin