‘Elk jaar € 1 miljoen aan boerengeld naar de fiscus is doodzonde’

31-08-2021 | Laatste update op 21-02 | |
Directeur van ZuivelNl Hubert Andela: "Er moet een scheiding tussen actieve en niet-actief melkleverende leden komen." - Foto: Fred Libochant
Directeur van ZuivelNl Hubert Andela: "Er moet een scheiding tussen actieve en niet-actief melkleverende NMV-leden komen." - Foto: Fred Libochant

ZuivelNL dringt aan op wijziging van de statuten van de NMV. Als die de actieve melkveehouders duidelijk scheidt van de niet-actieve leden, kan de ketenorganisatie van de zuivelsector de betaalde btw aftrekken. Het onderwerp komt morgen tijdens de algemene ledenvergadering van de NMV aan de orde.

“Jaar op jaar € 1 miljoen niet kunnen aftrekken aan btw is zonde van boerengeld”, stelt ZuivelNL-directeur Hubert Andela. “En dat alleen omdat de statuten van de NMV volgens de fiscus niet voldoen.”

Hoe kan dat?

“ZuivelNL heeft drie dragende organisaties die geld afdragen: LTO, NZO en NMV. De fiscus heeft extra controles uitgevoerd op onze btw-afdracht. Daarbij zijn ook de statuten van die drie organisaties onder de loep gelegd. De fiscus stelt nu dat ZuivelNL betaalde btw alleen maar mag aftrekken als alle contributiebetalende leden van de drie organisaties btw-plichtig zijn. Alle actieve melkveehouders zijn geregistreerd bij de KvK en daarmee btw-plichtig. Maar volgens de statuten van de NMV kan iedereen lid zijn en betaalt iedereen contributie, dus ook natuurlijke personen.

Daar zit de crux, er moet een scheiding tussen die actieve en niet-actief melkleverende leden komen. Dan kan ZuivelNL de betaalde btw aftrekken, dat is jaarlijks ruim € 1 miljoen. Dat boerengeld gaat nu rechtstreeks naar de fiscus en dat willen we liever niet.”

Begeeft u zich hiermee niet op een hellend vlak? U bemoeit zich dan toch met de gang van zaken bij een van uw dragende organisaties?

“Nee, dat doen we niet. We hebben aangegeven: ‘dit is hoe de fiscus het ziet’, overweeg een wijziging. De niet-actieve leden mogen dan alleen geen contributie betalen. Betalen voor diensten, een ledenblad of een vrijwillige bijdrage is geen enkel probleem voor de fiscus, zolang die bijdrage maar niet een verplichte contributie is. Ook over stemrecht is geen enkele discussie, de niet actieve leden die geen contributie betalen kunnen gewoon alle andere rechten houden. ZuivelNL zegt dus niets over de hoogte van de contributie, we vragen alleen om de systematiek te veranderen zodat er geen boerengeld onnodig naar de fiscus gaat.”

LTO heeft toch ook leden die geen actief melkveehouder zijn? Hoe is dat te rijmen?

“Dat weten wij ook niet, maar we hoeven als sector toch niet de slapende honden waker te maken? De belastingdienst heeft naar de statuten van alle drie de leden gekeken. Wij leggen in deze alleen de aanwijzingen die wij kregen, uit. En zo nodig vragen we uiteraard LTO om in hun regio’s ook nog met spoed naar de statuten te kijken. Het gaat maar om een eenvoudige aanpassing.

Bodde
Robert Bodde Redacteur


Beheer