‘Elke euro schade-uitkering was ooit € 1 premie’

De brede weersverzekering lijkt aantrekkelijker te worden. De belasting is geschrapt en de schadedrempel verlaagd, maar Agriver waarschuwt. “Meer en vaker uitkeren, betekent dat de premie omhoog moet.”

De brede weersverzekering is met het wegvallen van de assurantiebelasting en het verlagen van de schadedrempel van 30 naar 20% aantrekkelijker geworden in 2020. Voor een agrarisch ondernemer over een brede weersverzekering nadenkt, moet hij zijn bedrijfsvoering wel onder de loep nemen: wat kun je zelf doen om risico’s in te perken, om je aan te passen aan de weersextremen die het veranderende klimaat met zich meebrengt. Dat zegt Marien Boersma, directeur van verzekeraar AgriVer.

Geen bronnen? Daar zou ik dan toch maar ernstig naar op zoek gaan

Dat betekent feitelijk: water tijdig aan- en afvoeren. “Als je niet beregent, terwijl dat wel een mogelijkheid is, dan kun je problemen die daaruit voortvloeien niet bij de brede weersverzekering neerleggen. Dus als je kunt beregenen, moet je beregenen. Anders krijg je een hoger eigen risico in de brede weersverzekering. Dat is zo 20% extra. Geen bronnen? Daar zou ik dan toch maar ernstig naar op zoek gaan. Als de situatie verandert, moet een ondernemer dat accepteren en er wat mee doen.”

Een akkerbouwer heeft veel om over na te denken, blijkt uit de visie van Boersma. Past je bouwplan, met hoog salderende gewassen, in deze tijd nog bij je grond of moet je voor veiliger opties kiezen? Zijn huurpercelen niet een te groot risico anno 2020? Vervolgens moet je afwegen of je het risico dat uit je analyse rolt zelf kunt dragen of dat er een verzekering nodig is.

“Elke boer kent zijn risico’s”, weet Boersma. “Een ondernemer moet op basis van zijn risicomanagement onderzoeken wat hij structureel kan doen om zijn risico’s te verkleinen. Wellicht blijft hij dan zitten met iets dat hij niet zelf kan oplossen. Voor dat restrisico kan hij een verzekering afsluiten, waarmee hij dat restrisico matigt.”

Een (brede weers)verzekering kan nooit de structurele oplossing zijn, vindt Boersma. “In die rol houdt de verzekering op termijn geen stand.” Nadenken over je risico’s leidt ertoe dat je voor de minder grote of gereduceerde risico’s een brede weersverzekering kunt afsluiten, zegt de Agriver-directeur. “Voor een blijvend groot risico na je analyse, moet je je verzekeren. Blijft een risico klein, dan kun je kiezen voor een hoger eigen risico in de verzekering en daarmee een lagere premie. Op die wijze loont preventie ook nog.”

21% belasting van weersverzekering af

Boersma wil telers niet ontmoedigen, maar stof geven tot nadenken, benadrukt hij. Positief is hij sowieso over het afschaffen van de assurantiebelasting. “Het was al vreemd dat je subsidie kreeg waar vervolgens weer belasting vanaf moest. Een deel van het cadeau werd dus weer afgenomen. Dus, ja, dat die 21% belasting niet meer hoeft te worden betaald, is eigenlijk niet meer dan logisch.”

Hij waarschuwt echter: voor niets gaat de zon op. De lagere schadedrempel betekent dat de verzekeraar eerder en vaker moet uitkeren. Dat betekent dat de premies hoger worden en dat kan volgens Boersma het voordeel van de assurantiebelasting wel eens tenietdoen. “In het land van verzekeraars kom je geen filantropen tegen. Elke euro schade-uitkering is ooit een euro premie geweest. Wij hebben als onderlinge maatschappij geen winstoogmerk, maar we moeten natuurlijk wel rondkomen.”

Door dat geschuif met kosten vindt de AgriVer-directeur het lastig om te voorspellen hoeveel boeren in 2020 gaan deelnemen aan de brede weersverzekering. “De animo zal wat toenemen, maar ik verwacht hier geen bussen vol geïnteresseerde boeren voor de deur. Beter is het als de sector anticipeert op het klimaat dat lijkt te veranderen. De impact op de bedrijfsvoering heeft menigeen inmiddels aan den lijve ondervonden.”

Wie wil deelnemen, moet dit op 15 mei hebben aangevinkt op de Gecombineerde opgave

Doel: continuïteit onderneming

De brede weersverzekering is in 2010 opgericht als calamiteitenverzekering, met als doel: continuïteit van de akkerbouwonderneming borgen. Om in aanmerking te komen voor uitkering moest je eerst 30% schade hebben. De schadedrempel is verlaagd naar 20%.

Boersma: “Daar was de prijs van de verzekering ook op gebaseerd. Het begrip calamiteiten verdwijnt naar de achtergrond. Boeren wensen echter een zo laag mogelijke premie. Dat moet je afzetten tegen het product dat je biedt.”

Eigenlijk hebben telers een misplaatst gevoel bij de verzekering, zegt de AgriVer-directeur. “Probleem is eigenlijk dat de markt in 1998 is verpest doordat de overheid schade vergoedde die boeren opliepen door overmatige neerslag in oktober. Dat kreeg je als boer. Als je eenmaal zo’n cadeau hebt geschonken, is elke premie te hoog. Daarom deed amper 10% mee aan de brede weersverzekering. Het is verstandig om die afweging te maken, maar klop niet bij de overheid aan als het mis gaat.”

Je bepaalt zelf, binnen een bepaalde bandbreedte, voor welk bedrag je je verzekert

Subsidie op de premie

Met een brede weersverzekering verzeker je je tegen schade aan gewassen door alle extreme en ongunstige weersomstandigheden; hagel, regen, vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag. Voor de premie geldt een subsidie: tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Wie wil deelnemen, moet dit op 15 mei hebben aangevinkt op de Gecombineerde opgave. Het is nu nog rustig aan het front, zegt Boersma. “De akkerbouwer moet nog uit zijn ‘winterslaap’ komen. Het kan nog gaan vriezen.”

Aardappelen en uien zijn de meest verzekerde gewassen, maar ook vollegrondsgroenten, suikerbieten en mais worden regelmatig verzekerd. Je bepaalt zelf, binnen een bepaalde bandbreedte, voor welk bedrag je je verzekert. Boersma: “Het uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst in tonnen van de laatste vijf jaar en de financiële verwachting op basis van het voorgaande jaar. Maar je bepaalt veel zelf.”

Vereinigte Hagel: 20% meer

Jan Schreuder, directeur van de andere verzekeraar met een brede weersverzekering Vereinigte Hagel, verwacht voor 2020 een sterke stijging in het aantal deelnemers. “De eerste tekenen wijzen op plus 20% deelname bovenop de 1.900 verzekerden van 2019”, zegt Schreuder. “Het zit echt in de lift. De brede weersverzekering is betaalbaarder geworden en telers willen de risico’s op een goede manier afdekken. Dat is mooi. We vinden meer deelnemers belangrijk, zodat het risico wordt gespreid.”

Schreuder ziet deelnemers met een hagelverzekering overstappen naar de brede weersverzekering. “Het is goed om dat te vergelijken. Soms is de brede weersverzekering goedkoper dan de hagelverzekering, soms ook iets duurder, terwijl je een veel bredere dekking hebt. Dus ik zou zeggen: vraag een offerte aan. Laat je informeren, zodat je weet hoe het voor jou in elkaar zit. Dit jaar is er ook meer keuzevrijheid. Er is veel veranderd, dus dit is het beste moment om de voorwaarden te bekijken.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.