Elshof: deur stikstofoverleg met ministerie staat open

Trienke Elshof, bestuurder bij LTO Noord en onderhandelaar in het Landbouw Collectief over stikstof, wil verder overleggen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: Ruud Ploeg
Trienke Elshof, bestuurder bij LTO Noord en onderhandelaar in het Landbouw Collectief over stikstof, wil verder overleggen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: Ruud Ploeg

De gesprekken tussen het Landbouw Collectief en het ministerie zijn gestaakt sinds 1 april. Voor Trienke Elshof, bestuurder bij LTO Noord en onderhandelaar in het Landbouw Collectief over stikstof, staat de deur voor verder overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) open.

Bij LNV is dit ook het geval. Volgens Elshof is ‘het vooral afwachten wie nu de eerste stap gaat zetten’. De gesprekken tussen de boerenpartijen in het Landbouw Collectief en het ministerie zijn gestaakt sinds 1 april.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief wees vorige week nog de uitnodiging van Schouten om opnieuw aan tafel te gaan af. Dijkhuizen vindt dat de instelling van het ministerie drastisch moet veranderen.

Elshof licht inzet LTO in stikstofdossier toe in webinar

Elshof lichtte de stand van zaken en de inzet van LTO Nederland in het stikstofdossier toe tijdens het tweede webinar van LTO Noord. De virtuele bijpraatsessie vervangt de reguliere ledenbijeenkomsten. Haar collega LTO-bestuurder Herman Bakhuis zegt de inhoud van de binnenkort te verwachten Kamerbrief van de minister over stikstof, af te wachten.

Elshof deed uitgebreid uit de doeken hoe ze als bestuurder, belast met het stikstofdossier, de afgelopen maanden heeft beleefd. “De maand oktober, met de boerenprotesten, is leidend geweest hoe de rest van de onderhandelingen zijn verlopen. De boerenpartijen hebben de samenwerking opgezocht en het Landbouw Collectief gevormd.”

LTO blijft actief in Landbouw Collectief

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins benadrukte nog maar eens dat LTO actief blijft in het collectief. “Daarover zijn de laatste tijd veel vragen geweest. LTO blijft bij het collectief betrokken totdat er zicht is op een einde aan deze stikstofimpasse.”

Stroeve gesprekken met ministerie

De gesprekken met het ministerie, ook in de afzonderlijke werkgroepen waar boeren op detailniveau overlegden, gingen de laatste weken stroef, merkt Elshof. Herman Bakhuis is bestuurder in de vakgroep Melkveehouderij van LTO Noord en maakt deel uit van de werkgroep van het Landbouw Collectief die de maatregelen voor melkveehouders uitwerkt op het gebied van voer, weidegang en bemesting. “We hebben tal van voorstellen gedaan, daar was aan de kant van het ministerie enthousiasme over, maar de meesten zijn doorgestreept omdat ze niet juridisch houdbaar zouden zijn. Dus heeft de juridische afdeling van LTO een brief geschreven naar het ministerie, met de vraag om dit verder uit te leggen.”

Juridische houdbaarheid van het stikstofplan belangrijk

Voorzitter Dijkhuizen van het Landbouw Collectief hekelde deze redenering van het ministerie ook, kort na het staken van de overleggen. “Wij horen dat het juridisch niet mogelijk is. Maar onze eigen juristen zeggen dat het wel kan”, aldus Dijkhuizen.

De juridische houdbaarheid van het stikstofplan is volgens Elshof van groot belang. “Organisaties als MOB (Mobilisation for the Environment) zullen niet terughoudend zijn in het starten van nieuwe gerechtelijke procedures. Dat doen ze nu immers ook al tegen de PAS-melders.”

‘Schot’ tussen ammoniak en sitkstofoxiden

Daarnaast maakt Elshof zich in de onderhandelingen sterk voor het gewenste ‘schot’ tussen ammoniak en sitkstofoxiden in het stikstofregister. “Daar is nu geen draagvlak voor, maar er lijkt wel steun te zijn voor het verdelen van de stikstof in sectoren. Dat zou een manier zijn om te voorkomen dat er teveel stikstof weglekt uit de landbouw.”

van Rooijen


Beheer