Emissie- en geurarme stal met directe mestafvoer

25-03-2021 | |
Een mestgoot met klepel om de vaste delen af te voeren. Het Duosep-systeem is te monteren onder kraamhokken. - Foto: Kees van Dooren
Een mestgoot met klepel om de vaste delen af te voeren. Het Duosep-systeem is te monteren onder kraamhokken. - Foto: Kees van Dooren

Het bedrijf Jovas Agro in ‘s-Heerenberg (Gld.) werkt aan de erkenning van stallen die emissies van gassen en stof bij de bron aanpakken. Het testen gaat snel van start.

Voor John van Schriek van Jovas Agro staat het vast: bronaanpak is dé manier om de veehouderij emissiearm te maken. Niet alleen de stallen, maar emissiearm tot het moment dat de mest aan de gewassen wordt toegediend. Jovas is leverancier van vloeren en putsystemen voor de veehouderij. Deze maand organiseert het bedrijf informatiedagen over hun Duosep-systeem. Dit is een gekoelde mestgoot onder de varkens die mest en urine direct scheidt en continu afvoert naar een dichte opslag. Hiermee wordt de uitstoot van gassen, waaronder methaan en ammoniak, voor een groot deel voorkomen en dat geldt deels ook voor stof.

Subsidie voor verduurzaming

Via de regeling Subsidie brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is voor Jovas in de eerste openstelling € 466.561 gereserveerd. Met dit geld worden bestaande varkensstallen voorzien van het Duosep-systeem en worden de emissiereducties gemeten. Dit gebeurt op een bedrijf in Noord-Brabant. Op een varkensbedrijf in Drenthe wordt vanaf volgende maand Duosep gemaakt onder 192 kraamhokken.

Innovatie als oplossing

Volgens Van Schriek zijn er goede technische oplossingen in opkomst, zodat krimp van de veestapel niet nodig is om de ammoniakuitstoot van de veehouderij verder te beperken. Duosep is gebaseerd op scheiding van mest en urine en directe afvoer ervan uit de stal. De volgende stap is de dikke fractie vergisten. Dan is de methaan eruit. Vergisten moet trouwens snel. In een gangbare stal met mestopslag onder de varkens is na drie dagen een kwart van het biogas uit de mest verdwenen.

Na vergisting volgt de productie van mestkorrels. Voor goede, fosfaatrijke korrels wordt in Spanje € 150 per ton betaald, betoogt Van Schriek. De dunne fractie met goed opneembare stikstof en daarbij kali kan in Nederland over land. Deze oplossing is ook economisch haalbaar voor de varkenshouder.

Op detail nog veel vragen

Duosep heeft nog open eindjes. Daar wordt aan gewerkt. Een belangrijke onderzoeksvraag is hoe vaak de mest uit de goot geschraapt moet worden en moet dat ook ’s nachts gebeuren, als de dieren veelal rusten? Andere vragen hebben betrekking op de coating van de goot, de koeling ervan en de optie van gedeeltelijke onderafzuiging van lucht. Steeds is de vraag wat het effect van deze maatregelen is op de samenstelling van de ventilatielucht die uiteindelijk de stal verlaat. Deze moet eigenlijk net zo schoon zijn als de inkomende lucht. Vooralsnog gaat Jovas uit van 90% reductie van methaan en tussen 70-90% van ammoniak. De geuremissies halveren.

Van Schriek denkt na drie maanden ervaring opdoen dat bekend is wat een goede strategie is voor het mestschuiven uit de goot. Na een productieronde is ook veel meer bekend over de emissie met het Duosep-systeem onder een bepaalde diercategorie.

Lees ook: € 17 miljoen subsidie brongerichte verduurzaming toegekend

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur


Beheer