Energietransitie immense operatie

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De netbeheerders hebben in kaart gebracht wat nodig is voor de ‘energietransitie’, de omschakeling op een grotendeels elektrisch aangedreven economie. Dat is niet mals. Astronomische bedragen, enorme inspanningen en geweldige arealen zijn nodig om Nederland klimaatneutraal te krijgen.

In een eerste reflex denk je: hier vertillen we ons aan, dit is gekkenwerk. Toch zitten de netbeheerders zelf niet in zak en as. Ze weten beter. Economisch staat Nederland voor een krachttoer, maar er staan ook opbrengsten tegenover.

Zo’n multimiljardeninvestering is ook een impuls voor de (eigen) economie. Staar je dus niet blind op de bedragen, zoals eerder deze week al op deze plek toegelicht.

Grond zal grootste struikelblok blijken in energietransitie

Dan de benodigde inspanning, ook die is immens. Het hele land moet op de schop voor nieuwe kabels. Ook hier past relativering. Bedenk dat Nederland vaker overhoop is gehaald. Elke generatie kent zijn eigen megaprojecten. Van waterleiding tot elektriciteit, gasbuizen, kabel en, eigenlijk pas onlangs, snel internet. Daar kan die netverzwaring nog wel bij.

Zelfs over de impact op natuur en biodiversiteit lopen visies uiteen

Het lastigst is nog de strijd om de beperkte ruimte. Een kwart miljoen hectare met windmolens en 35.000 toto 65.000 hectare zonnepanelen. Dat laatste komt in de buurt van het nationale areaal suikerbieten. Een gigantische ingreep in grondgebruik en landschap. Lelijk? Daar verschillen de meningen over, zelfs over de impact op natuur en biodiversiteit lopen visies uiteen. Grond is ook emotie en als de transitie ergens op gaat hikken, dan op dit punt.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.