Energievraag kan niet op tegen aanbod

12-05-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Aanbieders verdringen zich op de gasmarkt om in beeld te blijven. Ook stroom is er meer dan voldoende.

Stabiele lage prijzen op de dagmarkt van gas is het beeld wat we de afgelopen weken voorbij zien komen. Reden hiervoor is het royale aanbod van pijpleidinggas uit Noorwegen en Rusland en de aanvoer van voornamelijk Amerikaans LNG. Amerika wil graag een marktaandeel opbouwen in Europa en Noorwegen en Rusland willen graag hun marktaandeel behouden, waardoor het voor elk van de aanbieders dringen is om te mogen leveren wat resulteert in lage prijzen.

Voor de langetermijnprijzen is aanvankelijk een lichte daling gezien, maar later ook weer een stijging, wellicht in navolging op de stijgende koers van olie.

‘Aardgas blijft factor van belang’

Leverancier GasTerra heeft onlangs haar visie voor de energiedrager gas tot 2030 gepubliceerd. GasTerra verwacht dat CO2-neutraal gas in dit decennium en daarna een steeds groter aandeel in de energievoorziening zal krijgen. Dit houdt niet in dat aardgas snel van het toneel zal kunnen verdwijnen. Het feit dat de winning in Groningen zal stoppen en de productie uit kleinere velden snel terugloopt, betekent niet het einde van aardgas.

Dat zou, met het oog op de ambitieuze klimaatdoelen waar Nederland aan moet voldoen, ook niet verstandig zijn. Aardgas kan als minst belastende fossiele brandstof een aanzienlijke en effectieve bijdrage leveren aan uitvoering van het nationale en internationale klimaatbeleid. Het zal naast elektriciteit, aardwarmte en restwarmte een belangrijke brandstof blijven.

Bekijk actuele energieprijzen voor onder meer diesel, elektra en gas via Foodagribusiness.nl/markt

Dagprijzen elektra zeer laag

De dagprijzen voor elekra daalden sinds de uitbraak van het coronavirus met gemiddeld circa 1 cent en staan hiermee op een zeer laag niveau. Ook afgelopen week resulteerde, door een lage vraag en een groot aanbod van zonne- en windenergie, in lage prijzen. De langetermijnprijzen zijn stabiel en continu afhankelijk van de prijs van CO2-emissierechten en kolen. De prijzen van kolen en CO2-emissierechten houden elkaar in evenwicht: als de een stijgt, daalt de ander, waardoor de prijs van elektra weinig verandert.

Aanbod aan energie groeit en wordt beperkt

In België zijn nieuwe gebieden aangewezen voor het plaatsen van windmolens op zee, zo’n 32 kilometer voor de kust aan de Franse grens. Hiermee verdubbelen de Belgen hun groene-energievermogen in totaal tot 8 gigawatt.

In Engeland sloot de netbeheerder een contract af met een kernenergieproducent om de centrale voor een aantal weken buiten gebruik te stellen, nu het net overbelast is geraakt door het vele aanbod van zonne- en windenergie en uitval van de vraag.

Ook ontvangen eigenaren van kleine productie-installaties een vergoeding om de installaties uit te schakelen. In Denemarken ontvingen energieproducenten in 2019 bij elkaar € 16,5 miljoen om niet te leveren aan het Duitse netwerk. Op momenten dat de windenergieproductie hoog is kan het net het aanbod niet verwerken en wordt betaald om niet te leveren.

Iets meer vraag naar olie

De vraag naar olie en benzine steeg mondiaal licht en dit is te zien in de prijs van olie: de prijs stijgt. De stijging is onder meer gebaseerd op de grote afname door de Amerikaanse en Chinese overheid. Deze overheden hebben de strategische (militaire) oliereserves vergroot, waardoor veel olie van de markt is verdwenen. Ook Saoedi-Arabië verhoogde de olieprijs, waarmee het land aangeeft te verwachten dat de markt zich gaat herstellen.

Uit de wekelijkse telling van de Amerikaanse olievoorraad blijkt dat de voorraad ook afgelopen week groeide met 4,5 miljoen vaten ruwe olie. Deze groei is circa 3 miljoen vaten kleiner dan de markt had verwacht. Hierdoor gaat de prijs omhoog. Ook bleek dat de voorraad benzine is afgenomen als gevolg van een versoepeld coronabeleid, waardoor meer Amerikanen de auto gebruiken.

de Bruijn
Sjors de Bruijn Analist energiebureau Nife
Meer overBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen