Engelse boer krijgt tot € 116.000 om te stoppen

Een melkveehouder in Weston, in het noordwesten van Engeland, reinigt de melkput. Door boeren die willen stoppen een 'vertrekbonus'te bieden, wil de Britse overheid ruimte maken voor een nieuwe generatie boeren. - Foto: ANP
Een melkveehouder in Weston, in het noordwesten van Engeland, reinigt de melkput. Door boeren die willen stoppen een 'vertrekbonus'te bieden, wil de Britse overheid ruimte maken voor een nieuwe generatie boeren. - Foto: ANP

De Britse overheid biedt Engelse boeren die willen stoppen een financiële regeling.

Engelse boeren die met pensioen willen gaan of er anderszins mee willen stoppen, kunnen volgend jaar aanspraak maken op een éénmalige afkoop van maximaal € 116.000. Als ‘tegenprestatie’ stoppen dan hun directe betalingen. Twee jaar later, in 2024, worden de directe betalingen voor alle Britse boeren ontkoppeld zodat ze ook niet langer boer hoeven te zijn om voor die steun in aanmerking te komen. Die directe betalingen worden na brexit toch al gefaseerd afgebouwd en zullen in 2028 helemaal eindigen.

Eigen landbouwbeleid na brexit

De ‘lump sum’-regeling staat in een volgend pakket voorstellen om het eigen landbouwbeleid in te vullen nu de Britten het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) niet meer hoeven te volgen. De plannen gelden alleen voor Engeland, de andere drie landsdelen (Schotland, Wales, Noord-Ierland) stellen weer een eigen beleid op.

“Er zijn veel dingen die het boeren uniek maken, maar één van de meest krachtige is dat de meeste boeren een emotionele band hebben met hun land. Voor boeren is thuis meer dan het huis waar ze in wonen. In veel gevallen is het land al generaties lang in dezelfde familie. Kuddes hebben genetische lijnen die generaties teruggaan. Vanwege al die redenen kan een besluit om met pensioen te gaan of om uit de landbouw te stappen één van de moeilijkste beslissingen zijn die daarom ook vaak wordt uitgesteld,” schrijft minister voor plattelandszaken en voeding George Eustice.

Ruimte voor de volgende generatie boeren

Eustice denkt dan ook dat het bieden van een lump sum, ofwel bedrag, ineens diegenen die met pensioen willen gaan of de sector willen verlaten de kans biedt dat te doen op een geplande en gemanagede manier. “Dat maakt ruimte vrij voor de volgende generatie boeren en biedt ook mogelijkheden voor collega’s die willen uitbreiden om hun winstgevendheid op te voeren. Dat brengt nieuw ‘vers denken’ in de sector, wat een innovatieve en levende boerensector ondersteunt en de productiviteit over de hele linie verbetert.”

Eustice legt ook uit dat ontkoppelen van de directe betalingen meer eenvoud brengt terwijl deze betalingen worden uitgefaseerd. Tegen 2024, halverwege de agrarische transitie, zal het bedrag dat wordt besteed aan directe betalingen zijn gehalveerd ‘waardoor de regels en administratie die daarmee gepaard gaan disproportioneel worden’.

Boeren zien regeling zitten

De National Farmers Union ziet de regeling wel zitten, maar dan moeten boeren ook wel de kans krijgen er goed over na te denken. Vice-voorzitter Tom Bradshaw: “Nu ons steunregime voor de landbouw volledig wordt omgevormd, moeten boeren in het hele land ingrijpende beslissingen nemen over de toekomst van hun bedrijf of pacht. We willen een eerlijke transitie die boeren die er over denken om te stoppen voldoende tijd en informatie biedt om zo’n belangrijk besluit te kunnen nemen. Elk geval van een boer die met een eenmalig bedrag wil vertrekken, is volstrekt uniek. We zullen nu onze leden uitvoerig raadplegen om hun mening over deze plannen te horen.”

Lees meer over brexit en de gevolgen voor de agrifoodhandel op deze themapagina

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteurBeheer