Enthousiasme over vervolg 100% robuuste aardappelrassen

De biologische aardappelketen heeft veel baat bij het eerste convenant voor 100% robuuste rassen. Daarom wordt in januari 2021 deel 2 gestart. Verwerkers worden daarbij aan tafel gevraagd.

De biologische aardappelketen toonde zich dinsdagmiddag 10 november zeer enthousiast over het convenant ‘Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’ op de jaarlijkse – digitale – bijeenkomst van brancheorganisatie Bionext. Ook werd hier een vervolg aangekondigd. Hierbij is het de bedoeling om een nog enigszins onontgonnen stukje keten erbij te betrekken: de export en verwerking.

De keten werd dinsdag vertegenwoordigd door een kweker, een teler en de retail. Zij blikten met Maaike Raaijmakers van Bionext terug op de eerst drie jaar van het convenant, met als doel: 100% robuuste biologische aardappelrassen. Dat is bijna gelukt; door te groeien van 6 naar 23 robuuste rassen is het areaal gegroeid van 25 naar ruim 80% robuuste biologische aardappelrassen. In de winkels is 90% van de biologische tafelaardappelrassen robuust, waar dat in 2017 nog 25% was. Op het gebied van frites- en chipsrassen heeft de sector nog een weg te gaan. Dat gebeurt in het nieuwe convenant, dat in januari op de BioKennisWeek, de digitale versie van de Biobeurs, digitaal moet worden ondertekend.

Aardappelkweker: keten heeft handen ineen geslagen

Aardappelkweker Niek Vos vertelde dinsdag wat het convenant de biologische aardappelketen heeft gebracht. “Ik ben al meer dan 30 jaar bezig met kweken van een phytophthoraresistent aardappelras”, introduceert hij zichzelf. “Kweekbedrijven geloofden er eigenlijk niet in. Die dachten: dat kan niet. Een ras met lagere opbrengst wordt nooit geaccepteerd. Maar door als keten de handen ineen te slaan, werd dit convenant geboren en daarmee hebben we grote stappen gemaakt. Zeldzaam dat het is gelukt om zoveel verschillende belangen bij elkaar te krijgen. En wat waren we allemaal blij toen het zover was.“
Drie jaar geleden is een duidelijke piketpaal geslagen, zegt Vos. “Toen was er een duidelijk doel: een markt voor dit product, wat een extra impuls betekende voor de veredeling. Daardoor kunnen we binnen 10 jaar via klassieke veredeling voornamelijk resistente rassen hebben. Zowel voor biologisch als gangbaar is dit een grote stap vooruit. En hoe groter de markt, hoe meer resistente rassen in alle segmenten. Zo dragen we met dit convenant bij aan een gezondere wereld. We moeten elkaar hierin blijven vasthouden.”

Aardappelteler: werken aan robuustere rassen

Teler Henk Klompe geeft aan dat er nog volop gewerkt wordt aan robuustere aardappelrassen. “Dat biedt perspectief voor telers: kopergebruik is niet meer nodig. We kunnen met trots goede rassen telen.”

Klaar is het nog zeker niet; waarom wordt het ene ras wel ziek door phytophthora en het andere niet. Daar liggen nog vragen. Ook is het doel om 100% robuuste rassen te telen nog niet behaald. Wat betekenen eventuele introducties van veredelingstechniek Crispr-Cas en de aardappelteelt uit zaad? Handvatten genoeg voor vervolgonderzoek.

Moniek Wisse van handelshuis Schaap Holland meldt dat de retail zeer tevreden is over het eigen label bio-aardappelen en het merk Poldergoud. “Missie geslaagd, wat ons en de retail betreft.”

Bionext: alle partijen aan tafel krijgen

In het nieuwe convenant wordt dus markt ontwikkeld voor de export van robuuste rassen en de nadruk gelegd op de verwerkende industrie. Wat willen klanten, hoe komen rassen door smaakproeven, welke kwaliteit kan met de robuuste rassen worden geleverd aan de fabriek. “Hier hebben we nu onvoldoende zicht op, dus willen we die partijen aan tafel krijgen”, zegt Maaike Raaijmakers van Bionext daadkrachtig. “We gaan hier de komende maanden aan werken.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.