Er is meer dan stikstof

Foto: Canva
Foto: Canva

Door de bovenmatige aandacht voor stikstof (ammoniak en NOx) in Nederland, de afgelopen tijd, zou je bijna denken dat dat het enige (milieu)probleem is waar de landbouw mee kampt.

Niets is minder waar, blijkt uit een statement van de Europese Commissie, gericht aan de Nederlandse regering. Er zijn meer onderwerpen die aandacht nodig hebben en waar Nederland niet goed scoort, als je Europese cijfers vergelijkt. Denk aan nitraatuitspoeling, biodiversiteit en landschap, en uitstoot van broeikasgassen. Op al die punten doet Nederland het minder goed dan het Europese gemiddelde.

Niet klaar voor duurzame toekomst

Kortom, het is schrikken als je de ‘aanbevelingen’ van de Europese Commissie leest. Ja, er zijn enkele onderwerpen waar ons land het relatief goed doet. Zo is de concurrentiekracht van de sector goed en is het agrarische inkomen gemiddeld hoger dan elders in de EU. Ook scoren we heel goed met digitalisering en internetbereik. Maar over het geheel zijn we niet klaar voor de duurzame toekomst. Brussel verwacht dat Nederland een strategisch plan maakt voor verbetering.

Nederland is intensief op alle terreinen, maar is dat per definitie slechter?

Toch is er wel wat af te dingen op deze Brusselse vermaning. Wat te denken, bijvoorbeeld, van het kengetal ‘uitstoot broeikasgas per hectare’? Die is in de Nederlandse landbouw vier keer zo hoog als het EU-gemiddelde. Maar wat zegt dat getal? De uitstoot per eenheid product zal een ander beeld schetsen. Nederland is intensief op alle terreinen, maar is dat per definitie slechter?

Dit is wel duidelijk: stikstof is niet de enige uitdaging, daarna volgen andere.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.