Erken het gevaar van vogelgriep en andere zoönosen

13-05-2022 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Watervogels kunnen vogelgriep verspreiden. Pluimveebedrijven uit waterrijke gebieden verwijderen vindt de NVP geen goed idee. - Foto: Canva
Watervogels kunnen vogelgriep verspreiden. Pluimveebedrijven uit waterrijke gebieden verwijderen vindt de NVP geen goed idee. - Foto: Canva

Vakbond Pluimveehouders stapt uit het overleg zoönosen. De organisatie bespeurt daar een anti-veehouderij stemming.

Het is een prachtige vergelijking. Pluimveevoorman Bart-Jan Oplaat van Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) zegt dat we laag Nederland toch ook niet verhuizen, omdat de zeespiegel aan het stijgen is? Nee, we versterken de zeewering. Op eenzelfde manier wil hij de pluimveehouderij weerbaar maken tegen de vogelgriep, in plaats van de sector te verhuizen naar gebieden waar in de verste omtrek geen water is en dus geen besmette watervogels. Hij heeft een punt. Vluchten is geen oplossing, verdedigen kan ook. En daar zijn allerlei middelen voor.

Bioveiligheid kan heel goed samen gaan met groot

Nu is de NVP voorzitter uit het zogeheten zoönosen overleg gestapt – een overlegplatform over ziektes die van dier op mens overgaan. Hij bespeurt daar een anti-veehouderij stemming. Ook daar heeft hij een punt. Al te vaak zijn discussies op dit terrein gekleurd door een bijna ideologische afkeer van moderne veehouderij. ‘Intensief’ is dan per definitie fout en ‘krimp’ de toveroplossing voor elk probleem. Zo zit de wereld niet in elkaar. Bioveiligheid kan heel goed samen gaan met groot.

Oplossing vinden

Maar in zijn assertiviteit gaat Oplaat wel erg ver. Je kunt gewoon niet zeggen dat er geen risico is op mutaties van het vogelgriep virus als dat eenmaal in een Nederlandse stal zit, zoals Oplaat doet. In zijn ijver slaat hij door naar de andere kant, dit is de ogen dicht doen voor een reëel gevaar. Dat doet het leuk bij de achterban, maar helpt niet om een goede oplossing te vinden.

Vogelgriep is een enorm probleem en dat wordt nog veel groter als het virus onverhoopt muteert. Daarnaast loeren nog talloze andere zoönosen op een kans. Dat moeten we onder ogen zien als dichtbevolkt en veedicht land. Maar wel van beide kanten met open mind.

Lees meer over vogelgriepBeheer