Escalatie dreigt in boerenprotest

Boerne hebben zich intussen ook verzameld om te protesteren bij het politiebureau in Doetinchem. - Foto: Heleen Smit
Boerne hebben zich intussen ook verzameld om te protesteren bij het politiebureau in Doetinchem. - Foto: Heleen Smit

Het boerenprotest tegen de krachtvoermaatregel neemt steeds grimmiger vormen aan. Protesten richten zich steeds meer op de persoon (onder andere van de minister) en minder op de inhoud.

Woensdagochtend 8 juli werd een werkbezoek van landbouwminister Schouten aan Kamperland (Zeeland) op advies van de veiligheidsregio afgeblazen, vanwege de boerenprotesten. In Assen werden boeren opgepakt die zich niet hielden aan het verbod om te demonstreren met landbouwvoertuigen. Een deel van de boeren is afgevoerd naar het politiebureau in Assen.

Afblazen gebeurt zelden

In Kamperland werd voor de minister de toegangsweg naar het bedrijf werd geblokkeerd door protesterende boeren met trekkers. De politie hield de blokkade in de gaten. Tientallen melkveehouders wachtten de minister op om haar aan te spreken op het stikstofbeleid. Een woordvoerder van de boeren meldde dat de boeren niet willen dat ze stikstofruimte inleveren voor andere sectoren. Dat raakt de kern van de krachtvoermaatregel, nog los van andere argumenten die eerder zijn aangehaald op gebied van diergezondheid en de mogelijke financiële gevolgen. Vanaf begin af aan was duidelijk dat de voermaatregel net als de verlaging van de maximumsnelheid en de opkoop van varkensbedrijven ruimte moest bieden voor de afgifte van vergunningen voor woningbouw en voor een aantal infrastructurele werken.

Het is uitzonderlijk als geplande ministeriële werkbezoeken op advies van een veiligheidsregio worden afgeblazen.

Hoge politieke druk

Ondertussen blijft de politieke druk vanuit de coalitiepartijen VVD en CDA op de minister onverminderd hoog om de krachtvoermaatregel aan te passen. Hoewel beide partijen, net als de rest van het parlement, commentaar hadden op de krachtvoermaatregel, kwam er pas op de valreep een meerderheid voor een motie om de regeling aan te passen. VVD en CDA dwongen via een door de meerderheid gesteunde motie de minister alsnog een doorrekening van de krachtvoermaatregel te laten maken door het Planbureau voor de Leefomgeving. Als het PBL de doorrekening kan maken, is het de vraag hoeveel tijd daarvoor nodig is en of dat ook kan leiden tot een vertraging van de invoering van de krachtvoermaatregel.

Een alternatief voertraject is mogelijk, maar de keerzijde van die medaille is dat daardoor de dit jaar vergunningverlening voor woningbouw ook stokt. Het mogelijk houden van de woningbouw is een van de opgaven die het kabinet heeft gekregen van de coalitiepartijen. Met het mogelijk opschorten van de krachtvoermaatregel komt daar die opgave in gevaar.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer