EU-commissie ergert food- en agribusiness

Foto: Canva
Foto: Canva

De weigering van de Europese Commissie om de effecten van de Boer-tot-Bord-strategie door te rekenen, ergert een brede coalitie van Europese organisaties in de voedingsindustrie, de land- en tuinbouw en aanverwante sectoren.

Een jaar na de presentatie van de strategie van de Europese Commissie door Frans Timmermans en Stella Kyriakides stellen de organisaties in een gezamenlijke verklaring dat ze verwachten dat de Europese Commissie geen beleid gaat uitvoeren waar geen goede onderbouwing voor bestaat. De Europese Commissie heeft eerder wel toegezegd onderzoek te laten doen naar de effecten van de Boer-tot-Bord-strategie.

Gezond verstand moet terugkeren

In de strategie staat onder andere dat het gebruik van antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen moet worden gehalveerd, en het gebruik van meststoffen moet 20% minder tot 2030. Tegelijk streeft de Europese Commissie in die periode naar een uitbreiding van het areaal biologische landbouw tot een kwart van het totale areaal. In de gezamenlijke verklaring pleit de brede coalitie van organisaties in de food- en agribusiness dat het gezond verstand moet terugkeren en dat beleid niet moet worden gebaseerd op ideologie en politieke standpunten.

Effectbeoordeling niet per se vereist

Tot nu toe heeft alleen de Amerikaanse overheid een impactassessment laten maken van de Europese plannen. De organisaties vragen zich af waarom de Europese Commissie wel een uitgebreide studie laat doen naar de ingewikkelde optelsom van effecten van meer dan zestig handelsovereenkomsten. “Waarom zou dat niet mogelijk zijn voor de Boer-tot-Bord-strategie?”

De Europese Commissie zegt dat wetgeving die voortvloeit uit de Boer-tot-Bord-strategie wel degelijk aan een effectbeoordeling wordt onderworpen. Maar voor de Boer-tot-Bordstrategie zelf – waarin doelen worden gesteld zonder die in wetgeving onder te brengen, is zo’n effectbeoordeling niet per se vereist. Zowel in het Europees Parlement als door de Europese landbouwministers is wel aangedrongen op het uitvoeren van zo’n impactassessment.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer