EU-Commissie moet zelf glyfosaatbesluit nemen

15-11-2022 | |
Aardappelopslag in een perceel suikerbieten bestrijden met middel met glyfosaat. - Foto: Koos van der Spek
Aardappelopslag in een perceel suikerbieten bestrijden met middel met glyfosaat. - Foto: Koos van der Spek

De Europese lidstaten laten het besluit over de verlenging van de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat over aan de Europese Commissie.

Er was dinsdag in het beroepscomité van de Europese Unie geen gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten voor de verlenging van de toelating van glyfosaat.

Maximaal een jaar

De Europese Commissie heeft voorgesteld de toelating van glyfosaat met een periode van maximaal een jaar te verlengen, zodat alle herbeoordelingen van het middel goed kunnen worden afgerond. Er was een minderheid van de lidstaten groot genoeg om een besluit tot verlenging te kunnen tegenhouden. Het permanent comité voor Planten, Dieren, Voeding en Veevoer (Scopaff) kwam er niet uit, waarna het werd doorgeschoven naar het Comité van Beroep. Dat Comité kwam ook niet tot een beslissing, waardoor het nu aan de Europese Commissie zelf is een beslissing te nemen.

De verwachting is dat de Europese Commissie een besluit neemt dat in lijn ligt met het voorstel om de toelating met een jaar te verlengen. Dat besluit moet uiterlijk 15 december genomen zijn.

Verbod voor glyfosaathoudende middelen

Ondertussen stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van D66 en GroenLinks om het gebruik van glyfosaathoudende middelen te verbieden, als dat niet gebeurt binnen de geïntegreerde gewasbescherming. Daarbij vraagt de Kamer aan minister Piet Adema (LNV) een deadline van 2025 te hanteren. Adema heeft eerder gezegd dat hij het gebruik van glyfosaat aan banden wil leggen. Hij gaat daarover in overleg met de sector.

De Kamer wil ook een verbod op gewasbeschermingsmiddelen die ‘zo giftig zijn dat wanneer je ze kunt meten in het water, de toegelaten norm al vele malen overschreden is’. Dit gaat om zogenoemde niet-toetsbare middelen. Volgens het PBL is van niet-toetsbare stoffen ‘de norm zo laag is dat ze in de praktijk niet gemeten kunnen worden, terwijl ze wel een belangrijke bijdrage leveren aan de milieubelasting’.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer