EU: extra tijd voor Gecombineerde opgave

Eind april waren ongeveer 25.000 opgaves inclusief landbouwtelling ingediend. - Foto: Ton Kastermans Fotografie
Eind april waren ongeveer 25.000 opgaves inclusief landbouwtelling ingediend. - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Europese lidstaten kunnen hun boeren een maand langer tijd geven voor het indienen van de Gecombineerde opgave.

Dat heeft de Europese Commissie dinsdag 17 maart besloten op verzoek van Italië. Aanleiding voor het verzoek is de coronacrisis in Italië. Of lidstaten gebruik maken van het uitstel is aan henzelf, zegt de Europese Commissie. Nu ligt de deadline voor de opgave op 15 mei. De Europese Commissie stelt dat uit tot 15 juni.

Overgangsjaren nieuw GLB

De opgave heeft betrekking op de directe inkomenssteun voor het lopende jaar. De kans is groot dat ook de komende 2 jaar nog op basis van het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) betalingen zullen worden gedaan. De Europese lidstaten hebben nog geen afspraken kunnen maken over de omvang van de landbouwbegroting. Een aantal lidstaten vindt dat er 2 overgangsjaren moeten zijn voordat het nieuwe GLB van kracht wordt. Oorspronkelijk zou het GLB ingaan in 2021. De groep lidstaten die een overgangsperiode van 2 jaar bepleit, wordt steeds groter, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Overleg mogelijk uitgesteld

Volgende week maandag zouden de landbouwministers weer bij elkaar komen, onder meer om over delen van het nieuwe GLB te praten. Maar of en hoe dat overleg plaats heeft, is nog de vraag, in verband met de coronacrisis.

Minister Schouten wil de overgangsperiode, of die nu 1 of 2 jaar duurt, in elk geval gebruiken om alvast maatregelen te nemen voor klimaat, biodiversiteit en leefmilieu. Daarover voert ze al gesprekken met provincies en waterbeheerders. Wat mogelijk is om onder het huidige Europees beleid al in te voeren, zal ze doen, en voor het overige probeert de minister al voor te sorteren op het nieuwe beleid. In het nieuwe GLB moeten lidstaten eigen strategische plannen maken waarin ze duidelijk maken hoe ze aan de Europese afspraken over onder andere klimaat, biodiversiteit en milieu zullen voldoen.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer