EU houdt druk op Britten in onderhandelingen brexit

EU-onderhandelaar Michel Barnier, de Kroatische staatssecretaris voor Europese Zaken Andreja Metelko Zgombic en vice-voorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic geven een persconferentie na een bijeenkomst van de Europese Raad in Brusse op 25 Februari 2020. - Foto: ANP
EU-onderhandelaar Michel Barnier, de Kroatische staatssecretaris voor Europese Zaken Andreja Metelko Zgombic en vice-voorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic geven een persconferentie na een bijeenkomst van de Europese Raad in Brusse op 25 Februari 2020. - Foto: ANP

De Europese Unie is niet van plan standaarden op het gebied van voedselveiligheid los te laten in de onderhandelingen met de Britten over brexit.

Dinsdag 25 februari besloten de 27 Europese lidstaten over het onderhandelingsmandaat waarmee EU-onderhandelaar Michel Barnier de komende maanden op pad gaat naar Londen.

Rekening houden met harde brexit

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei na afloop van de vergadering van ministers in Brussel, dat hij er nog steeds ernstig rekening mee houdt dat er geen akkoord komt. “We moeten ons blijven voorbereiden op een harde brexit.”

Tekst gaat verder onder de video.

Een van de heikele punten blijft de grens tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Barnier zei daarover dat er controles op de verplaatsing van dieren naar het Ierse eiland. “Als oud-minister van landbouw kan ik daar heel veel over zeggen”, aldus Barnier. “Maar bij alles wat we doen zullen we nooit de vrede in Noord-Ierland in gevaar brengen.”

Tekst gaat verder onder de video.

Oneerlijke concurrentie tegengaan

Barnier gaf aan dat een akkoord met de Britten belangrijke elementen zal hebben met het doel om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Als er geen eerlijk speelveld komt, is er geen akkoord, aldus Barnier met zoveel worden.

Dinsdag 25 februari meldde de Britse krant The Guardian dat de Europese Unie strenge eisen stelt aan het Verenigd Koninkrijk, onder andere op het gebied van voedselveiligheid. Barnier verklaarde daarover dat belangrijke elementen van de komende gesprekken de handhaving van de hoge standaarden en het tegengaan van een oneerlijk economisch speelveld zijn. “Dat doen we in alle handelsverdragen, en zeker in verdragen met landen waarmee we nauw verbonden zijn en die dichtbij liggen.”

Streven naar nauwe samenwerking

Volgens Barnier is geen enkel land nauwer verbonden met de Europese Unie dan het Verenigd Koninkrijk. Dus is het logisch dat de EU zwaar tilt aan afspraken over een handelsverdrag met de Britten.

Uitgangspunt van de Europese lidstaten is een zo nauw mogelijke samenwerking. Hoe meer de Britten bereid zijn zich te houden aan Europese regels, hoe gunstiger hun toegang tot de Europese markt.

Dichtbij Europese standaarden blijven

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen vragen de lidstaten de Britten dicht bij de EU-standaarden op gebieden als veiligheid, gezondheid en milieu te blijven. Van Londen wordt ook verwacht dat ze zich op het vlak van staatssteun en mededinging zoveel mogelijk aan de Europese regels verbindt, ook als die in de toekomst strikter worden. Een gelijk speelveld is nodig vanwege de geografische nabijheid en onderlinge economische afhankelijkheid, aldus de ministers.

Eerste onderhandelingen brexit-akkoord

De eerste onderhandelingen over de uitwerking van het brexit-akkoord zijn volgende week in Brussel. In de eerste week van maart worden de gesprekken in Londen voortgezet. De bedoeling is om voor het eind van dit jaar een overeenkomst te sluiten. Dat er grote tijdsdruk is, erkent Barnier. “Maar dat hebben de Britten zelf gewild.”

Lees meer over brexit en de gevolgen voor de agrifoodhandel op deze themapagina

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer