Doorgaan naar artikel

EU-import mais groter dan verwacht

De oorzaak dat de EU dit jaar veel meer mais moet importeren dan normaal is de door droogte tegenvallende oogst in 2022 in onder meer Spanje en Frankrijk. Foto: Canva

De oorzaak dat de EU dit jaar veel meer mais moet importeren dan normaal is de door droogte tegenvallende oogst in 2022 in onder meer Spanje en Frankrijk. Foto: Canva

De Europese Unie heeft dit seizoen inmiddels zo’n 23,6 miljoen ton korrelmais geïmporteerd. Met nog zeven weken te gaan tot het einde van het seizoen is de invoer groter dan verwacht.

De Europese Commissie raamde de importbehoefte aan mais eind maart op zo’n 23 miljoen ton. In verhouding met voorgaande jaren is dat een grote hoeveelheid. De oorzaak dat de EU dit jaar veel meer mais moet importeren dan normaal is de door droogte tegenvallende oogst in 2022 in onder meer Spanje en Frankrijk. De EU-productie bleef steken op 52,3 miljoen ton en dat is ruim 21 miljoen ton minder dan het jaar daarvoor.

Areaalvermindering

Dit jaar wordt een verdere daling van de oppervlakte aan korrelmais in de EU verwacht. De Europese Commissie mikt op een areaalvermindering van een kleine 4% naar zo’n 8,5 miljoen hectare. Dalende maisprijzen zijn een stimulans om andere gewassen zoals zonnebloemen te gaan telen.

Een eerste inschatting van de arealen in Frankrijk wijzen ook in deze richting. Cijfers van de agrarische statistiekdienst Agreste wijzen uit dat het korrelmaisareaal in Frankrijk met bijna 8% daalt naar 1,25 miljoen hectare. Dat is de kleinste oppervlakte in jaren.

Afzet

Uitgaande van een normale opbrengst dit jaar en een vergelijkbare afzet in het veevoer als dit seizoen, rekent de Europese Commissie op een importbehoefte van 18 miljoen ton in het seizoen 2023-’24. Dat is in vergelijking met de voorgaande jaren een bovengemiddelde hoeveelheid. Het zal niet eenvoudig zijn om dat ook te realiseren. Dat komt met name door een verdere daling in de maisproductie in Oekraïne.

Oekraïne heeft dit seizoen meer dan 13 miljoen ton mais geleverd aan de EU. Dat is 56% van de totale import. Het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA verwacht dat de maisoogst in Oekraïne dit jaar blijft steken op 22 miljoen ton en dat is 5 miljoen ton minder dan vorig jaar. Het land heeft zodoende simpelweg minder mais beschikbaar om te exporteren.

Ook China en Turkije kopen relatief veel mais in Oekraïne. Al met al heeft het land dit seizoen meer dan 25 miljoen ton mais geëxporteerd. De verwachting voor komend seizoen is dat de export zal blijven steken op 16,5 miljoen ton. Daarmee wordt het nog een hele kluif om in de importbehoefte van de EU te voorzien.

Beheer
WP Admin