EU-landbouwproductie plust 2,4% in 2019

De bijdrage van Europese landbouwproducten aan de economie steeg in 2019 met 2,4% ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat komt neer op een gezamenlijke productiewaarde van € 418 miljard. Daarvan draagt de Nederlandse landbouwsector bij met € 29 miljard (7% van het totaal), 3,5% meer dan in 2018. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Commissie.

Lees verder onder de grafiek.

Vooral productie dierlijk plust

De Europese landbouwproductie uit de dierlijke sector nam met 3,6% toe ten opzichte van het jaar ervoor. De plantaardige productie pluste 1,8%. In Nederland stegen die productiewaardes in 2019 respectievelijk met 3,9% en 3,6%. De productiewaardes (en percentuele verschillen) zijn opgebouwd uit twee componenten: het verschil in prijs en/of het verschil in volume.

In sector dierlijk steeg de gemiddelde prijs in de EU in 2019 met 3,5%. Het volume bleef nagenoeg stabiel. De stijging in productiewaarde is vooral veroorzaakt door hogere prijzen voor varkens (+14,6%), melk (+3,2%) en schapen en geiten (+1,8%). In sector plantaardig steeg het volume met 2,2%, terwijl de prijs daalde met 0,3%. De productiewaarde steeg vooral door een toename in volume van tarwe en rogge (+29,5%), hop (+23,5%), aardappelen (+20,4%) en olijfolie (+15,3%).

Lees verder onder de grafiek.

Productie in Letland relatief het meest gegroeid

In ruim driekwart van de EU-lidstaten steeg de totale productiewaarde. Relatief de grootste stijging is behaald in Letland (+21,1%). Estland en Denemarken volgen op nummer twee en drie, respectievelijk met +16,1% en +12,7%. Nederland kende een plus van 3,5%. Slovenië, Slowakije en Ierland waren de grootste dalers, respectievelijk met 3,3%, 2,4% en 1,9%.

Hogere kosten

De kosten voor een gemiddeld agrarisch bedrijf in Europa zijn in 2019 met bijna 1% toegenomen. De stijging is vooral veroorzaakt door duurder zaad- en plantgoed (+4,5%) en onderhoud aan bedrijfsgebouwen (+3%). Aan de andere kant waren de gas- en elektriciteitskosten lager, zo meldt Eurostat.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.