EU maakt stapje naar nieuwe veredeling

Foto: Canva
Foto: Canva

Hoewel duidelijk is dat de bestaande Europese regelgeving uit 2001 voor het gebruik van nieuwe biotechnologische veredelingstechnieken een belemmering vormt, zet de Europese Commissie de weg niet wijd open naar aanpassing van de bestaande regels.

De Europese Commissie publiceerde vrijdag een zogenoemd werkdocument waarin op een rij wordt gezet wat de gevolgen zijn van een uitspraak van het Europese Hof van justitie in juli 2018. In een begeleidende brief aan de Portugese minister van buitenlandse zaken, die op dit moment het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, schrijft Europees commissaris Maroš Šefčovič dat hij voldoende redenen ziet om een verkenning te doen naar een gericht beleid voor planten die het product zijn van nieuwe genetische technieken.

Eerst meer kennis verwerven

Over gebruikmaking van dezelfde technieken bij dieren en micro-organismen wil de Europese Commissie eerst meer kennis verwerven, voordat er gericht beleid wordt ingezet. Maar de bewoording die de Europese Commissie kiest voor een aanpassing van het beleid voor de veredeling in plantaardige sectoren, laat zien dat de kwestie nog heel gevoelig ligt.

Crispr-Cas

Bij nieuwe veredelingstechnieken gaat het onder andere over Crispr-Cas, waarbij soorteigen erfelijke eigenschappen via precieze technieken in het erfelijk materiaal van een organisme kan worden ingebouwd. De nieuwe techniek behaalt in relatief korte tijd een resultaat dat bij klassieke veredeling jaren kan duren. De Europese Commissie stelt dat nieuwe veredelingstechnieken op die manier kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de Green Deal en de Boer-tot-Bordstrategie, bijvoorbeeld door gewassen weerbaar te maken tegen plagen en ziekten en klimaatveranderingen. Op die manier is het mogelijk de opbrengsten te verhogen en minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.

Controle op etikettering moeilijk

Daar staat tegenover dat er in sommige geledingen praktische en ethische bezwaren zijn tegen de toepassing van de nieuwe technieken. Een praktisch probleem is dat via nieuwe technieken veredelde gewassen niet te onderscheiden zijn van klassiek veredelde gewassen. Dat maakt controle op etikettering moeilijk of onmogelijk en kan dus problemen opleveren bij de handel met landen buiten de EU waar dergelijke technieken al worden toegepast. Tegelijk ziet de biologische sector ook dreigingen. Hun marktaandeel kan onder druk komen, staat in een samenvatting van het werkdocument van de Europese Commissie – bovendien kan het consumentenvertrouwen schade oplopen als nieuwe veredelingstechnieken worden toegelaten.

Voedselveiligheid voorop

De Europese Commissie stelt voedselveiligheid voorop en wil schade aan het milieu te allen tijde voorkomen. Onderzoeken van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa laten zien dat de risico’s van het gebruik van nieuwe veredelingstechnieken binnen de soort vergelijkbare (verwaarloosbare) risico’s opleveren als klassieke veredeling.

De Europese Commissie wil in de herfst van dit jaar met een volgend stuk komen, als de opvattingen van het Europees Parlement, de Europese raad en de belanghebbenden zijn gepeild.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.