EU-miljoenensubsidie voor geslachtsbepaling kippenembryo

Het Leidse biotechbedrijf In Ovo krijgt € 2,5 miljoen Europese subsidie voor het opschalen van hun techniek om in het broedei het geslacht van kippenembryo’s te kunnen bepalen.

Het gaat om een subsidie van de Europese Innovatieraad (IEC) waarvoor In Ovo al twee keer eerder een aanvraag had ingediend. De derde aanvraag voor deze competitieve subsidie, waarvoor In Ovo een plan had gemaakt, werd beloond. In Ovo, in 2013 opgericht door twee Leidse studenten, gaat de subsidie gebruiken om de hun techniek op te schalen, zodat grote hoeveelheden eieren kunnen worden gescreend. Volgens Wouter Bruins van In Ovo, komt de onderneming volgend jaar ‘groot naar buiten’. Dan gaat het bedrijf ook grote hoeveelheden broedeieren screenen en komen er in de supermarkten consumptie-eieren te liggen vanuit de techniek van In Ovo.

Binnen een seconde geslachtsbepaling

Voor de geslachtsbepaling haalt In Ovo op de negende dag van het broedproces voorzichtig wat vloeistof uit het ei, een ‘monstertje vruchtwater’, en maakt het ei heel snel weer dicht. Met behulp van massaspectrometrie worden in het vloeistofmonster stoffen gezocht die tussen mannelijke en vrouwelijk embryo’s verschillen. De door In Ovo ontwikkelde techniek kan dat binnen een seconde bepalen. Bruins zegt te verwachten dat deze techniek binnen een jaar een precisie kan hebben van 99 tot 99,5%. Vergelijkbaar met de precisie van bepalen van het geslacht van pasgeboren kuikens.

Meer bedrijven actief met geslachtsbepaling

Er zijn meerdere bedrijven actief met het ontwikkelen van technieken om het geslacht van kippenembryo’s in het broedei te kunnen bepalen. Een daarvan, Seleggt, past al een techniek toe. Consumptie-eieren vanuit deze techniek worden onder de naam Respeggt ‘eieren zonder kuikendoding’ in supermarkten verkocht. In Nederland vooralsnog alleen door Jumbo.

Dat Duitsland en Frankrijk per 1 jan 2022 het doden van ééndagskuikens verbieden, is een stimulans om geslachtsbepalende technieken te ontwikkelen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.