‘EU moet vervuilers Maas aanpakken’

De Europese Commissie moet optreden tegen EU-landen die zorgen voor verontreiniging van rivieren als de Maas. Dat vindt Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

Zij roept Brussel op in schriftelijke vragen om lidstaten die drinkwaterbronnen onvoldoende beschermen tot de orde te roepen.

Gewasbeschermingsmiddel in rivier

Eerder deze maand bleek dat Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is gestopt met het innemen van Maaswater voor de drinkwatervoorziening. Dit vanwege te hoge concentraties van het gewasbeschermingsmiddel prosulfocarb, dat volgens WML in België in de rivier terecht is gekomen. Evides in Rotterdam stopte uit voorzorg ook met de inname van Maaswater.

‘Strengere regels middelengebruik’

WML zegt jaarlijks 50 keer te besluiten tot een tijdelijke innamestop wegens vervuild water. Hazekamp vindt dit onacceptabel. “Brussel moet beter erop toezien dat landen zich houden aan Europese milieuafspraken.” Zij pleit ook voor maatregelen om grond- en oppervlaktewateren beter te beschermen. “Bijvoorbeeld door strengere regels te stellen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische stoffen.”

ANP Algemeen Nederlands Persbureau

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.