EU-ombudsman: wanbeleid EU bij ondertekenen Mercosur

Regelmatig wordt geprotesteerd tegen de Mercosur-deal. Deze demonstratie was 15 maart in Berlijn. -  Foto: ANP
Regelmatig wordt geprotesteerd tegen de Mercosur-deal. Deze demonstratie was 15 maart in Berlijn. - Foto: ANP

De Europese Commissie had de impact op onder andere duurzaamheidsaspecten beter moeten meenemen bij het ondertekenen van de Mercosur-handelsovereenkomst.

Doordat een impactstudie niet klaar was voordat een handtekening werd gezet onder de Mercosur-overeenkomst met het handelsblok Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay heeft de EU wanbeleid gepleegd. Tot die conclusie is de Europese ombudsman Emily O‘Reilly gekomen.

Zonder actuele beoordeling

O‘Reilly onderzocht een klacht van vijf ngo’s die stelden dat de Europese Commissie de handelsbesprekingen hadden gevoerd zonder een actuele beoordeling van de potentiële effecten voor de economie, sociale effecten, milieueffecten en gevolgen voor de mensenrechten.

“De handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur kan voor beide partijen ingrijpende, positieve en negatieve gevolgen hebben. De Europese Commissie had moeten kunnen aantonen dat zij volledig rekening had gehouden met de mogelijke gevolgen voor het milieu en andere kwesties voordat de deal werd bereikt”, aldus de ombudsman. Volgens O‘Reilly kan het niet op tijd afronden van de impactbeoordeling zorgen voor kritiek op de EU dat ze niet alle geuite zorgen serieus neemt. Dit kan vervolgens van invloed zijn op hoe lidstaten naar de overeenkomst kijken, en dat op een moment dat de overeenkomst geratificeerd moet worden door het Europees Parlement en in alle lidstaten.

Tweede Kamer tegen Mercosur

De Commissie wil de definitieve impactbeoordeling binnenkort publiceren. Aangezien de onderhandelingen zijn afgerond, heeft het volgens de ombudsman geen zin om een aanbeveling te doen. Ze dringt er echter wel op aan er in het vervolg voor te zorgen dat impactbeoordelingen zijn afgerond voordat handelsbesprekingen worden afgerond.

In 2019 kwamen de EU en Mercosur tot een handelsakkoord. De lidstaten moeten het akkoord nog goedkeuren. In Nederland heeft de Tweede Kamer vorig jaar laten weten tegen de Mercosur-deal te zijn. Het kabinet heeft nog geen positie ingenomen over het voorgenomen akkoord.

Wat zijn de voor- en nadelen van handelsverdragen voor agrifood? En welke verdragen zijn er? Lees meer over handel op deze themapagina

KloostermanBeheer