EU-onderzoek: wetgeving GMO schiet tekort

Foto: ANP
Foto: ANP

De Europese regelgeving over genetische modificatie (GMO) loopt achter op de wetenschappelijke ontwikkeling.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Raad, de landenvertegenwoordiging van de EU. Genetische technieken die nu beschikbaar zijn en bij kunnen dragen aan duurzame landbouw- en voedselsystemen, kunnen soms belemmerd worden binnen de huidige regels. Er moet dus een update komen, aldus het onderzoek.

Nieuwe uitvindingen

De Europese Raad heeft gevraagd onderzoek te doen naar de status van genetische technieken onder de regels van de Europese Unie. Het gaat hier om technieken die het mogelijk maken om genetisch materiaal van dieren, planten of micro-organismen aan te passen. Specifiek om nieuwe uitvindingen die sinds de laatste update van de wetgeving, in 2001, zijn ontwikkeld.

Een bekend voorbeeld van genetische modificatie die last heeft van de EU-wetgeving, is Crispr-Cas. Voorstanders van deze technieken wijzen erop dat met deze methode bijvoorbeeld planten resistent kunnen worden gemaakt tegen veelvoorkomende ziekten of plagen. Het proces is sneller dan de klassieke veredeling.

De studie ziet dat nieuwe gentechnieken bij kunnen dragen aan het verduurzamen van het landbouwsysteem, in lijn met de wensen van de EU in de Farm-to-Fork-strategie. In een vervolgonderzoek wordt gekeken naar welke aanpassingen er nodig zijn om de genwetgeving toekomstbestendig te maken.

LTO blij met erkenning

LTO Nederland is blij dat er eindelijk erkenning is voor de belemmerende regelgeving en vindt dat de toepassing van moderne technieken hard nodig is om de plantaardige productie verder te verduurzamen.

van Rooijen
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.