Doorgaan naar artikel

EU-outlook: wereldwijde vleesconsumptie blijft toenemen

De wereldwijde vleesconsumptie zal blijven toenemen, tegen de Europese trend in.

Geüpdatet op:
Nieuws
Eiwittransitie
Foto: Herbert Wiggerman premium

Foto: Herbert Wiggerman

De wereldwijde vleesconsumptie zal blijven toenemen, tegen de Europese trend in. Een deel van de Europese vleesconsumptie moet worden bevredigd met invoer van pluimveevlees en rundvlees.

Dat staat in de jaarlijkse Agricultural Outlook die de Europese Commissie vrijdag 9 december openbaar heeft gemaakt.

Kleinere veestapel

Er zal sprake zijn van een vermindering van de Europese veestapel. Dat leidt wel tot minder uitstoot van methaan in de EU, maar tegelijkertijd zal wereldwijd de uitstoot niet echt verminderen, omdat de daling van de veestapel in de 27 lidstaten deels buiten de EU zal worden opgevangen.

Een verkleining van de veestapel (gebaseerd op een maximaal aantal grootvee-eenheden per hectare) zal zeker op lokaal en regionaal niveau grote effecten hebben op de uitstoot van stikstof (ammoniak), aldus het Europese rapport.

De outlook gaat uit van stabiele prijzen op termijn voor dierlijke producten in de komende tien jaar, bij een afnemend aanbod. De producentenprijzen voor varkensvlees, eieren en rundvlees zullen na een daling tot 2025 min of meer stabiliseren, staat in de Outlook. Tegelijkertijd zullen de producentenprijzen voor voergewassen gemiddeld genomen afnemen, als gevolg van de afgenomen vraag.

Duurzaam vlees

Duurzaamheid neemt een steeds belangrijker rol in op de Europese vleesmarkt. Duurzaamheid zal een steeds prominentere rol spelen op de vleesmarkten van de EU. De consumptie wordt beïnvloed door zorgen van consumenten over hun eigen gezondheid en het milieu, maar tegelijk ook door gemakstrends. De vleesconsumptie zal tot 2032 licht afnemen tot 66 kilo per jaar per persoon (-1 kilo). De consumptie van rundvlees zal naar verhouding het meest dalen (-0,8 kilo), mede als gevolg van de verkleining van de rundveestapel. De varkensvleesconsumptie daalt 1,3 kilo per persoon. De export van vlees zal wellicht dalen, maar tegelijkertijd zullen steeds minder dieren voor de slacht worden uitgevoerd.

Consumenten zullen meer vraag hebben naar producten met een specifieke eigenschap, zoals minder vet en suiker

China zal als exportmarkt voor een groot deel wegvallen, nu daar de productiecapaciteit weer op peil komt. In combinatie met de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest zal de varkensvleesproductie naar schatting met 1% dalen, tegelijk dalen ook de prijzen die zich in 2025 zouden kunnen stabiliseren op ongeveer € 1.500 per ton.

Meer eiwitgewassen

Het totale landbouwareaal in de EU blijft stabiel. Er komt iets minder grasland en akkerbouw. De teelt van eiwitgewassen zal toenemen, mede vanwege de trends naar een meer plantaardig dieet. De teelt van granen en oliezaden zal afnemen.

Steeds meer boeren zullen overstappen op biologische teelt, mede vanwege de financiële steun en de marktmaatregelen die daarvoor worden getroffen.

Het totale graanareaal in de EU zal naar verwachting licht dalen tot 57,2 miljoen hectare in 2032. Er zal minder gerst en mais worden geteeld, en meer tarwe. De Europese Unie blijft op de wereldmarkt een netto-exporteur van tarwe en gerst en een netto-importeur van maïs en rijst.

Zuivelexport

De melkveestapel zal in de EU afnemen, is de verwachting, met een daling van de melkproductie tot gevolg van 0,2% per jaar tot 2032. Desondanks blijft de EU de grootste wereldwijde zuivelleverancier, ondanks een afname van de export.

De vermindering van de melkproductie in de EU zal – mede als gevolg van toenemende concurrentie – leiden tot minder productie van vollemelkpoeder. De productie van kaas en wei blijven op niveau. Consumenten zullen meer vraag hebben naar producten met een specifieke eigenschap, zoals minder vet en suiker. Op die trends zal de zuivelindustrie inspelen.

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin